Μένεις στην Αθήνα και έχεις:

✓ περιβαλλοντική ευαισθησία
✓ επικοινωνιακές ικανότητες
✓ επαγγελματισμό και ομαδικό πνεύμα
✓ δυνατότητα ταξιδιών
✓ εμπειρία σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες
✓ αφοσίωση και επιμονή

Προσφέρουμε:

✓ πενθήμερη 4ωρη εργασία
✓ σταθερή αμοιβή
✓ συνεχή εκπαίδευση
✓ ανάπτυξη των επικοινωνιακών σου ικανοτήτων
✓ δυνατότητα συμμετοχής σε ταξίδια σε πόλεις της επαρχίας
✓ συμμετοχή στο έργο της πιο δραστήριας οργάνωσης για το περιβάλλον