Γιατί είναι σημαντικό

Στη Μεσόγειο περίπου το 85% των ψαριών υπεραλιεύεται. Την ίδια ώρα, η αγορά είναι γεμάτη με ψάρια και θαλασσινά που αλιεύθηκαν με καταστροφικές, σπάταλες και μη βιώσιμες πρακτικές. Εναντιωνόμαστε στις μεθόδους αυτές και στηρίζουμε το δίκαιο ψάρι, που αλιεύεται με τρόπους ήπιους για τη θαλάσσια ζωή, όπως και τους παράκτιους ψαράδες χαμηλής έντασης, που δεν πετούν πίσω στη θάλασσα νεκρά τα ψάρια που δεν θέλουν και αλιεύουν τα είδη στην εποχή τους και στο σωστό μέγεθος. Η προστασία των θαλασσών περνάει και από το πιάτο μας! Για αυτό, αλλάζουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε ψάρια και θαλασσινά.

Το πρόβλημα

Οι καταστροφικές μέθοδοι αλιείας, όπως οι μηχανότρατες και τα γρι-γρι, αδειάζουν τις θάλασσές μας από ζωή και αφανίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Συχνά ψαρεύουν παράνομα κοντά στην ακτή, πετούν πίσω στη θάλασσα τη μισή ψαριά τους και πιάνουν παράνομα ψάρια σε μικρό μέγεθος (γόνο). Πολλοί πληθυσμοί ψαριών στις ελληνικές θάλασσες κινδυνεύουν, ενώ η αγορά είναι γεμάτη με προϊόντα που έχουν πιαστεί με μη βιώσιμες μεθόδους ή που έχουν ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα για ημέρες ώστε να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, απειλείται η επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων που εξαρτώνται από τη θάλασσα για να ζήσουν.