Γιατί είναι σημαντικό

Σε αυτή την προσπάθεια, είσαι βασικός πρωταγωνιστής. Η δική σου συμμετοχή μας φέρνει πιο κοντά σε μία διαφορετική αγορά ψαριών και θαλασσινών, που προστατεύει το περιβάλλον, δίνει φωνή στους παράκτιους ψαράδες χαμηλής έντασης και σέβεται τους καταναλωτές. Η στήριξή σου είναι ταυτόχρονα και ενεργή συμβολή στο πρόγραμμα: μαζί με τους ψαράδες, φτιάχνεις ένα πρότυπο δίκτυο διανομής βιώσιμα αλιευμένου ψαριού.

ΠΑΤΑ ΕΔΩ

Το πρόβλημα

Η υπεραλίευση και οι καταστροφικές πρακτικές αλιείας από τα σκάφη εντατικής αλιείας, όπως οι μηχανότρατες και τα γρι γρι, αδειάζουν τις θάλασσές μας. Πολλά είδη ψαριών στις ελληνικές θάλασσες κινδυνεύουν, ενώ η αγορά είναι γεμάτη με προϊόντα που έχουν πιαστεί με μη βιώσιμες μεθόδους, ή που έχουν ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα για ημέρες ώστε να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχεται, ούτε πώς έφτασε σε εμάς το ψάρι που αγοράζουμε. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε μέσα από το “Ένα κουτί θάλασσα”.

ΠΑΤΑ ΕΔΩ