Βγάλε το πλαστικό από τη ζωή σου

Κάτι που χρησιμοποιείται για ελάχιστα λεπτά, ρυπαίνει τον πλανήτη για πάντα: το πλαστικό μιας χρήσης δεν φεύγει ποτέ από το περιβάλλον και το περισσότερο απλά δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Η πλαστική ρύπανση βυθίζει τις πόλεις και τη φύση μας στα πλαστικά, ενώ καταστρέφει ευαίσθητα οικοσυστήματα και συμβάλλει στην κλιματική κρίση.