Κοινή επιστολή έστειλαν 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Greenpeace, στον Πρωθυπουργό της χώρας, σχετικά με το νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”. Οι οργανώσεις τονίζουν ότι το νομοσχέδιο έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν ήδη επισημάνει κατά το στάδιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου. Μάλιστα, την τελευταία στιγμή, προστέθηκαν νέα άρθρα στο νομοσχέδιο, για τα οποία δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση. Οι οργανώσεις ζητούν να αναβληθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι να λειτουργήσει η Βουλή σε πλήρη σύνθεση και να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι βουλευτές, και να γίνει αναμόρφωσή του.

Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας”

28/4/2020 Αρ. Πρωτ: 126/E.E.


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Από τους πρώτους κιόλας μήνες της θητείας σας σηκώσατε ψηλά στην ατζέντα σας τα θέματα της περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς, καθώς το νομοσχέδιο που πριν από λίγες μέρες κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται στις επιτροπές, το πρώτο ουσιαστικά στίγμα περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησής σας, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και σε αρκετά σημεία επιφυλάσσει υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό και χρήζει ουσιαστικών μεταβολών, ιδιαίτερα διότι σε πολλά σημεία του αγνοείται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλες οι οργανώσεις επισημάναμε τα προβλήματα κατά τη διαβούλευση. 

Ελάχιστα από τα προβλήματα που εντοπίσαμε ήδη ελήφθησαν υπ’ όψιν, παρόλο που όλοι μαζί εκπροσωπούμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών, και τα στελέχη μας έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, κάτι που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε βελτιωτικές προτάσεις. 

Εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της διαβούλευσης, προστέθηκαν επιπλέον, νέα άκρως προβληματικά άρθρα, για τα οποία εξ ορισμού δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση. 

Η διαδικασία προώθησης ως κατεπείγοντος ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, σε εποχή πανδημίας κορονοϊού, όταν η Βουλή εργάζεται με λίαν περιορισμένη σύνθεση, είναι κατά την γνώμη μας εντελώς αδόκιμη από πλευράς κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Κατά συνέπεια παρακαλούμε να αναβληθεί η συζήτηση έως ότου η Βουλή λειτουργήσει ξανά σε πλήρη σύνθεση, ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι βουλευτές επί ενός τόσο σοβαρού θέματος, με τόσο μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Αποκλειστική μας πρόθεση, Κύριε Πρωθυπουργέ, αποτελεί η ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τιμή,

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις: ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία , Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, MΟm, WWF Ελλάς