Δεν καταφέρνουν να καθησυχάσουν Ε.Ε. και Καναδάς σχετικά με τους κινδύνους από τη CETA με την ερμηνευτική δήλωση που συμπληρώνει και αποσαφηνίζει το κείμενο της συμφωνίας και θα έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

Το κείμενο της ερμηνευτικής δήλωσης(1) που διέρρευσε σήμερα δεν περιλαμβάνει απολύτως καμία πρόβλεψη που να μειώνει τις επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία για τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την υγεία μας και τα δικαιώματά μας. Ο δήθεν νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας ακυρώνεται από το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου, που αποτελεί μία έκθεση ιδεών πάνω στα επίμαχα ζητήματα της συμφωνίας, χωρίς όμως καμία πρόβλεψη για τη βελτίωσή της.Μετά το τελευταίο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα εμπορίου, ο κ. Σταθάκης υποστήριξε την έκδοση της ερμηνευτικής δήλωσης καθώς «λήφθηκαν έμπρακτα υπόψη οι προβληματισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών».(2) Για άλλη μία φορά όμως, η διαρροή των πραγματικών κειμένων, σε αντίθεση με τις δηλώσεις, αποδεικνύει ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (CETA, TTIP, TiSA) δεν επιδέχονται βελτιώσεις. Η μόνη απάντηση σε αυτές τις συμφωνίες είναι η συνολική αντίθεση ανεξαρτήτως περιεχομένου. Οποιαδήποτε συζήτηση για τη βελτίωση του εμπορίου προϋποθέτει δημόσιο και ανοιχτό διάλογο με την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

«Κανένα σημείο της ερμηνευτικής δήλωσης δεν καταφέρνει να καθησυχάσει τις ανησυχίες μας για τις προβλέψεις της CETA. Αντί να στηρίζει κείμενα κενά περιεχομένου, ο κύριος Σταθάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών και να πει ένα οριστικό όχι στη CETA και τις υπόλοιπες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου»,

δήλωσε η Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη της εκστρατείας ενάντια στις TTIP, CETA και TiSA στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Υπό το φως του περιεχομένου της ερμηνευτικής δήλωσης, ο κύριος Σταθάκης οφείλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών και να δηλώσει την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στη CETA. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο κύριος Σταθάκης θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών, για να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής. Η Greenpeace καλεί τον κύριο Σταθάκη να μην περιοριστεί στην ενημέρωση αλλά να δηλώσει επίσημα την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στη CETA.

Σημειώσεις προς συντάκτες

[1] https://www.greenpeace.org/greece/wp-content/uploads/2018/02/cetazusatztext.pdf

[2] http://www.mindev.gov.gr/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85?start=20