Ako si u mogućnosti, podrži naš rad redovitim mjesečnim donacijama. One nam uvelike pomažu da dostignemo ciljeve jer nam omogućuju dugoročno planiranje naših kampanja i projekata. Ako doniraš putem formulara, odaberi opciju mjesečno i tvoja će nam podrška u odobrenom iznosu dolaziti sredinom svakog mjeseca. Uvijek možeš prekinuti potporu bez objašnjenja – molimo zatraži prekid putem telefona, pošte ili e-maila.

HVALA TI!