Zaštita autorskih prava

Greenpeace podržava prenošenje i dijeljenje naših materijala te elektronskih proizvoda i/ili usluga, što obuhvaća i naš naziv i logotip. Međutim, postoje neka ograničenja na takav oblik korištenja, te je stoga važno držati se sljedećih osnovnih pravila:

Općenito

Naši materijali objavljeni na stranici www.greenpeace.hr mogu koristiti u neke svrhe. Treba li vam slika stranice koju biste uključili u svoj tekst odnosno želite li prenijeti neki naš članak u novostima vaše zajednice, javite nam se na [email protected].

Izričito zabranjujemo korištenje Greenpeaceovih materijala, naziva i logotipa na web stranicama u sljedeće svrhe:

Povezivanje s našom web stranicom

Drago nam je što se želite povezati s nama i pomoći nam proširiti novosti o našim kampanjama za zaštitu okoliša. Za to vam nije potrebno dopuštenje. Slobodno se povežite s našom početnom stranicom ili bilo kojom konkretnom temom koju nađete na našim stranicama.

Greenpeaceov logotip

“Greenpeace”, što obuhvaća i njegov logotip, je međunarodni zaštitni znak koji pripada Vijeću međunarodnog Greenpeacea (Stichting Greenpeace Council). Korištenje zaštitnog znaka dopušta se pod sljedećim uvjetima:

Budete li koristili logotip, svakako u atributu slike (alt tag) navedite tekst “Trademark of Stichting Greenpeace Council” odnosno dodajte ga na vidljivom mjestu na stranici.

Zaštitni znak ostaje u isključivom vlasništvu Greenpeacea International te se njegovim korištenjem slažete da ga ni na koji način nećete zaštiti, pokušati zaštititi ili dovesti u pitanje autorska prava na njega.

Članci i tekstovi

Članci i tekstovi koje objavi Greenpeace International mogu se slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe. Pritom svakako dodajte sljedeću napomenu: “Izvor: Greenpeace te prenesite prateći tekst (npr. ime autora) odnosno informaciju o autorskom pravu iz izvornika.

Članci i tekstovi trećih strana preneseni na stranicama Greenpeacea ostaju u njihovom intelektualnom vlasništvu te se dopuštenje za njihovo korištenje mora tražiti od njih.

Fotografije/slike

Na svakoj se slici nalazi informacija o autorskom pravu. Kliknite desnom tipkom miša na sliku i izaberite “Inspect” odnosno “View Info”.

©  = sva prava pridržana na ime navedene fizičke ili pravne osobe. – Objašnjenja ostalih simbola/dopuštenja te iz njih proizišlih prava nalaze se na stranici ovdje.

Za pristup slikama koje se mogu preuzeti te sva pitanja vezana uz autorska prava posjetite stranicu media.greenpeace.org

Za sve ostale oblike korištenja (poput onih za osobnu i korporativnu korist) potrebno je zatražiti dopuštenje od Greenpeacea International na stranici Media Library (putem poveznice podaci o kontaktu). Korištenje bilo koje Greenpeaceove slike u komercijalne svrhe bez izričitog dopuštenja smatrat će se povredom autorskog prava i s njime povezanih prava.

Slike za reprodukciju (veličine oko 8 megabajta) koje Greenpeace pošalje novinarima i novinskim agencijama trebaju se prenijeti unutar četrnaest dana, a njihovo je arhiviranje i/ili preprodaja izričito zabranjeno. Nakon četrnaest dana, dopuštenje zatražite na sljedećoj poveznici kontaktirajte nas.

Video

Korištenje video snimaka dopušteno je pod istim uvjetima kao i korištenje više opisanih materijala. Imajte na umu, međutim, da nije sve snimke moguće preuzeti.