FINA Financijski izvještaj 2014.

FINA Financijski izvještaj 2015.

FINA Financijski izvještaj 2016.

FINA Financijski izvještaj 2017.

FINA Financijski izvještaj 2018.

FINA Financijski izvještaj 2019.

FINA Financijski izvještaj 2020.

FINA Financijski izvještaj 2021.

FINA Financijski izvještaj 2022.

FINA Financijski izvještaj 2023.