Το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Ενέργειας δεν διασφαλίζει τις απαραίτητες επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα τόσο για την έξοδο από την κρίση, όσο και για την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020.

Παρά τα θετικά του στοιχεία,  η χώρα μας -στην καλύτερη περίπτωση- θα επιτύχει το 2020 διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 33%, αντί για 40%, όπως έχει οριστεί ο εθνικός στόχος.[1] Ο συγκεκριμένος στόχος δεν αποτελεί απλώς ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ελλάδας, αλλά κοινωνική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική επιταγή προκειμένου η χώρα μας να εκσυγχρονίσει την οικονομία της, να στραφεί στην κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου εναρμονίζει το θεσμικό πλαίσιο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2] και, σε γενικές γραμμές, θέτει ορθότερες βάσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ωστόσο αποτυγχάνει να οδηγήσει στην απαιτούμενη ανακατανομή των πόρων από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα. Ήδη η Ελλάδα έχει χάσει πολύτιμο έδαφος λόγω σοβαρών λαθών που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

«Θα περίμενε κανείς, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και με την ελληνική κοινωνία να διψάει για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, η σημερινή κυβέρνηση να προχωρούσε με αποφασιστικά βήματα στην στήριξη της καθαρής ενέργειας έναντι της ρυπογόνου βιομηχανίας»,

ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

«Ακόμα και τώρα όμως, η ενεργειακή πολιτική της χώρας εξακολουθεί να προασπίζει τα συμφέροντα των μεγάλων σε βάρος των πολλών. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο να κατευθύνονται δισεκατομμύρια ευρώ στη στήριξη μίας βρώμικης και ξεπερασμένης βιομηχανίας με ημερομηνία λήξης αντί να επενδύονται σε ένα πιο καθαρό και φωτεινό μέλλον».

Η Greenpeace κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις παρατηρήσεις της για το υπό διαβούλευση σχέδιο ανάπτυξης των ΑΠΕ στις 11 Μαρτίου.[3] Σε αυτό, τονίζεται ότι απαιτείται ένα νέο όραμα από την κυβέρνηση που να συνάδει με τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις τόσο σε επενδυτικό, τεχνολογικό, αλλά και θεσμικό επίπεδο.

Η Greenpeace απαιτεί από την κυβέρνηση:

  • Να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος ανάπτυξης των ΑΠΕ ως το 2020.
  • Να άρει τις στρεβλώσεις και τις επιδοτήσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων στη χώρα μας, προκειμένου να ανακατανεμηθούν πόροι υπέρ της ανάπτυξης των καθαρών πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Να θέσει στόχο μηδενικής χρήσης ορυκτών καυσίμων ως τα μέσα του αιώνα, στόχο δηλαδή συμβατό με τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5°C, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισίου.

Σημειώσεις για συντάκτες

[1] Στον Πίνακα 1 γίνεται εκτίμηση για την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ σε τεραβατώρες (TWh) το 2020, με βάση τις προβλέψεις του υπουργείου για την εγκατεστημένη ισχύ έως τότε. Κατά συνέπεια, στον Πίνακα 2 γίνεται εκτίμηση του ποσοστού επί της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020, με βάση δύο σενάρια εξέλιξής της, 1% και 2% ετησίως. Από αυτό προκύπτει ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ θα αντιστοιχεί σε 31,1% και 33%, δηλαδή, σημαντικά πιο χαμηλά από το 40% που είναι ο εθνικός στόχος της Ελλάδας ως το 2020.

Πίνακας 1

Πίνακας 2

[2] Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)(2014/C 200/01)

[3] http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/anaptisksi-ape/