Σήμερα αποστείλαμε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Στάσση, στην οποία χαιρετίζουμε τη χτεσινή ανακοίνωση της ΔΕΗ να μεταχοποιήσει το 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων που θα ανεγείρει στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. Ταυτόχρονα, παροτρύνουμε την επιχείρηση να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να διαθέσει δωρεάν ένα μέρος των μερισμάτων σε ευάλωτα νοικοκυριά της περιοχής.

Προς
Κύριο Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ

1η Ιουνίου 2021

Αγαπητέ κ. Στάσση,

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή σας ανακοίνωση για τη μετοχοποίηση του 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων που θα υλοποιηθούν στις λιγνιτικές περιοχές και της διάθεσής του σε μορφή μερισμάτων στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να συνεπενδύσουν μαζί με τη ΔΕΗ. 

Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη νέα εποχή της καθαρής ενέργειας και συνεισφέρει έμπρακτα στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Ένα μοντέλο το οποίο οφείλει να αποτελέσει έμπνευση και για άλλα έργα ΑΠΕ ανά την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Δημόσια Επιχείρηση, αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές. 

Με αφορμή την ανακοίνωσή σας, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα: να διαθέσετε δωρεάν ένα μέρος των μερισμάτων – ή να εκδώσετε επιπλέον μερίσματα για αυτόν τον σκοπό – σε ευάλωτα νοικοκυριά της περιοχής, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΔΕΗ. 

Δεν μπορούμε να φανταστούμε καλύτερο φορέα υλοποίησης της ηλιακής κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα από την ίδια την ΔΕΗ. 

Ελπίζουμε να δείτε θετικά την πρότασή μας και να προχωρήσετε σε σχετική πρωτοβουλία.

Με εκτίμηση,

Νίκος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής, Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace