Τις τελευταίες ημέρες ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα, και όχι από τους αρμόδιους φορείς ή τις αρμόδιες εταιρείες, ότι η κοινοπραξία TotalEnergies-ΕΛΠΕ-ExxonMobil παγώνει τις σεισμικές έρευνες στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης για το 2022, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει επίσημα την οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση ή τι μέλλει γεννέσθαι για τις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν παραχωρηθεί στην κοινοπραξία από το ελληνικό δημόσιο. Με επιστολή μας προς τον διαχειριστη της κοινοπραξίας, Total Energies, ζητάμε να ενημερωθούμε επισημώς για το αν οι σεισμικές έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης έχουν ανασταλεί για το 2022 και για ποιους λόγους ή αν θα προχωρήσουν μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου που η κοινοπραξία όφειλε να τις ολοκληρώσει (δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2022).

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Προς
Ανοιχτή επιστολή προς την Total Energies

Υπόψιν: κ. Patrick Pouyanné, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) Total Energies

Κοινοποίηση 
κ. Yohan Couchene, Διευθυντή υποκαταστήματος (Branch Manager), TOTAL Energies E&P GREECE BV – Branch Office

Αγαπητέ κ. Pouyanné, 

Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace με ενδιαφέρον παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με το πρόγραμμα έρευνας, εξόρυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας είναι πλέον ορατές και έχουμε αρχίσει ήδη να τις βιώνουμε και στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που “φιλόδοξα” σχέδια (σχέδιο ανάκαμψης, κλιματικός νόμος, προστασία θαλάσσιας βιοποικιλότητας) ανακοινώνονται από την πολιτεία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη της χώρας και τη μετάβασή της προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.  

Δυστυχώς κανένα από τα παραπάνω σχέδια δεν συνάδει με το οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Αντ’ αυτού, απαιτούνται ένα σαφές σχέδιο σταδιακής κατάργησης χρήσης ορυκτών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου και του ορυκτού αερίου[1]) συνολικά για την ελληνική επικράτεια και άμεση ακύρωση του εθνικού προγράμματος νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με ταυτόχρονη τη γρήγορη, ουσιαστική, δίκαιη και συμμετοχική ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα[2,3,4,5] στον τύπο ότι η κοινοπραξία TotalEnergies – ExxonMobil – ΕΛΠΕ δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση των σεισμικών ερευνών για την περιοχή που αφορά στα θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 (όπως άλλωστε προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης για τις συμβατικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας), ενώ από την άλλη γίνεται λόγος για ενδεχόμενη παράταση των σεισμικών ερευνών εντός του 2022-23. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη και δίκαιη μετάβαση της χώρας οφείλει να επιτελεστεί με διαφάνεια και συμμετοχικότητα, εντύπωση μας προκαλεί η σιγή ιχθύος που έχει τηρήσει η Total Energies στην Ελλάδα τόσο αναφορικά με τα σχετικά δημοσιεύματα όσο και με την απουσία πρόθεσης να δημοσιοποιήσει το σχετικό πλάνο για τις επερχόμενες δραστηριότητες σχετικά με τις εξορύξεις ΥΑ στα εν λόγω θαλάσσια οικόπεδα, για τα οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή εκ μέρους της κοινοπραξίας. 

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το αν οι σεισμικές έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης έχουν ανασταλεί για το 2022 και για ποιους λόγους ή αν θα προχωρήσουν μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου που η κοινοπραξία όφειλε να τις ολοκληρώσει (μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 δηλαδή). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει υπάρξει κάποιο σχετικό αίτημα από πλευράς κοινοπραξίας για ενδεχόμενη παράταση των σεισμικών ερευνών στο διάστημα 2022-2023. 

Για την ενημέρωσή σας, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace διετέλεσε θαλάσσια έρευνα πεδίου για τα κητώδη της Ελληνικής Τάφρου, τα αποτελέσματα της οποίας είναι δημόσια διαθέσιμα εδώ.

Ελπίζουμε άμεσα στη θετική σας ανταπόκριση.

Για το ελληνικό γραφείο της Greenpeace:                                      
Κωστής Γριμάνης, Υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα & την ενέργεια  


Παραπομπές

  1. Μύθοι και πραγματικότητα: Το ορυκτό αέριο ώς καύσιμο μετάβασης προς μία κλιματική ουδετερότητα, Σεπτέμβριος 2021, Greenpeace Greece
  2. Οικονομικός Ταχυδρόμος, “Ανατροπή στις έρευνες υδρογονανθράκων της Κρήτης”, 12/1/2022
  3. Worldenergynews, “Δεν φεύγουν TOTAL και ΕXXON από τις έρευνες της Κρήτης – Το ΣτΕ κρίνει την επένδυση”, Πέμπτη 13/01/2022 
  4. Energypress, “Προς άδοξο τέλος οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη – Η κοινοπραξία ενημέρωσε την ΕΔΕΥ ότι δεν θα προχωρήσει ούτε τώρα σε σεισμικά”, 12/1/2022
  5. Οικονομικός Ταχυδρόμος, “Φυσικό αέριο – Πώς θα «ξεκλειδώσουν» οι έρευνες για τα κοιτάσματα της Κρήτης”, 21/1/22
  6. Οπτικοακουστική έρευνα για κητώδη στην Ελληνική Τάφρο, Greenpeace Greece, Δεκέμβριος 2021

Απαγόρευση διαφημίσεων των ορυκτών καυσίμων

Το πράσινο “ξέπλυμα” καθυστερεί την κλιματική δράση που τόσο χρειαζόμαστε. Πρέπει να απαγορέψουμε αυτή την προπαγάνδα.

Πάτα εδώ