Η πρώτη κλιματική υπόθεση πολιτών που φτάνει στο Στρασβούργο και αποτελεί σταθμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κλιματικό κίνημα

Οι KlimaSeniorinnen στο Στρασβούργο © Miriam Künzli / Ex-Press / Greenpeace

Η οργάνωση που αποτελείται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας “Senior Women for Climate Protection” της Ελβετίας -οι γνωστές μας KlimaSeniorinnen, που πρόσφατα επισκέφθηκαν τη χώρα μας- μαζί με 4 μεμονωμένους ενάγοντες, γράφουν ιστορία, με την πρώτη κλιματική υπόθεση για την οποία έγινε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Η υπόθεση (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Νο. 53600/20) θέτει δεδικασμένο για όλα τα 46 κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα κριθεί το αν και σε πόσο μεγάλο βαθμό μια χώρα όπως η Ελβετία πρέπει να μειώσει περισσότερο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπει, ώστε να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι 2.038 ηλικιωμένες γυναίκες πήγαν την κυβέρνησή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2020, επειδή οι ζωές και η υγεία τους απειλούνται από τα ακραία κύματα καύσωνα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το ΕΔΑΑ αποδέχτηκε την υπόθεση και η ακροαματική διαδικασία γίνεται από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως (Grand Chamber), που αποτελείται από 17 δικαστές[1][2]. Οι Senior Women for Climate Protection υποστηρίζονται από το ελβετικό γραφείο της Greenpeace.

Η Anne Mahrer, συν-πρόεδρος των Senior Women for Climate Protection, σημείωσε: “Έχουμε καταθέσει μήνυση επειδή η Ελβετία κάνει πολύ λίγα πράγματα για να περιορίσει την κλιματική καταστροφή. Οι θερμοκρασίες που αυξάνονται έχουν ήδη σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η μεγάλη αύξηση των κυμάτων καύσωνα κάνει εμάς τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες να αρρωσταίνουμε”.  

Η Rosmarie Wydler-Wälti, συν-πρόεδρος των Senior Women for Climate Protection, είπε: “Η απόφαση να γίνει η ακροαματική διαδικασία από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως τονίζει τη σημαντικότητα της υπόθεσης. Το Δικαστήριο αναγνώρισε το πόσο επείγον και σημαντικό είναι να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν οι χώρες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών με το να μην παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την κλιματική αλλαγή”.

Η Cordelia Bähr, συνήγορος των Senior Women for Climate Protection, ανέφερε: “Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της ζέστης. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν το ρίσκο του θανάτου ή της ασθένειας ως αποτέλεσμα της ζέστης. Επίσης, το κακό και οι απειλές που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή είναι αρκετά ώστε η πολιτεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία του δικαιώματός μας στη ζωή, την υγεία και την ευημερία μας, όπως τα ορίζουν τα άρθρα 2 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”. 

Οι 2.038 ηλικιωμένες γυναίκες πήγαν την κυβέρνησή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2020, επειδή οι ζωές και η υγεία τους απειλούνται από τα ακραία κύματα καύσωνα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής © Miriam Künzli / Ex-Press / Greenpeace

Η υπόθεση των Senior Women for Climate Protection είναι μία από τις τρεις μηνύσεις για το κλίμα των οποίων η ακρόαση θα γίνει από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως[3]. Οι άλλες δύο είναι:

  • Carême v. France (no. 7189/21): Αυτή η υπόθεση, για την οποία επίσης θα γίνει ακρόαση στις 29/3 το απόγευμα, αφορά τη μήνυση ενός κατοίκου και πρώην δημάρχου του δήμου Grande-Synthe στη Γαλλία, ο οποίος τονίζει ότι η Γαλλία δεν έχει πάρει επαρκή προληπτικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή και ότι η αποτυχία αυτή αποτελεί παράβαση του δικαιώματος στη ζωή (Άρθρο 2 της Συνθήκης) και του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (Άρθρο 8 της Συνθήκης).
  • Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Others (no. 39371/20): Αυτή η υπόθεση αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 32 κράτη-μέλη, οι οποίες σύμφωνα με τους ενάγοντες (Πορτογάλοι ηλικίας μεταξύ 10 και 23 χρονών), συμβάλλουν στο φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και έχουν ως αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα, κύματα καύσωνα που επηρεάζουν τις ζωές, τις συνθήκες διαβίωσης και τη σωματική και ψυχική υγεία των εναγόντων. 

Με βάση τις τρεις αυτές υποθέσεις που αφορούν το κλίμα, το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναμένεται να ορίσει αν, και σε πόσο μεγάλο βαθμό, τα κράτη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την αποτυχία τους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η απόφαση αυτή, που θα έχει βαθιές επιπτώσεις και μελλοντικά, θα θέσει δεσμευτικό δεδικασμένο για όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αναμένεται το νωρίτερο στα τέλη του 2023.

Σημειώσεις:

[1] Περισσότερα για την υπόθεση εδώ κι εδώ 

[2] Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως και από τα δύο μέρη της υπόθεσης, καθώς και από τρίτα μέρη, είναι:

Από τις Senior Women for Climate Protection εδώ

Από την ελβετική κυβέρνηση στα Γαλλικά εδώ κι εδώ

Από 23 τρίτα μέρη εδώ

[3] ECtHR Climate Change Factsheet