Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ, η Greenpeace καταθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της για το σχέδιο υπουργικής απόφασης με το οποίο το ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή ενέργειας.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η δυνατότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας με εικονικό συμψηφισμό από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξέλιξη αυτή δημιουργούνται, καταρχήν, συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη φθηνή ηλιακή ενέργεια από όλους τους πολίτες -ακόμα και για όσους δεν έχουν δικό τους χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ωστόσο, αν δεν επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις, κυρίως η κατάργηση των χρεώσεων ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ για την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια που προορίζεται για ιδιοκατανάλωση, δυστυχώς η αυτοπαραγωγή θα παραμείνει μία οριακή τεχνολογία.

Διάβασε τα σχόλια σε .pdf εδώ.