Η Greenpeace και το WWF Ελλάς συμμετέχουν στις διεργασίες της σχετικής Διυπουργικής Επιτροπής η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση του τελικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Ελλάδας. Οι δύο οργανώσεις έχουν κληθεί από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσουν για το ζήτημα.

Όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, έτσι και η χώρα μας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και να θέσει σε ισχύ το ΕΣΕΚ το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Δες εδώ τα σχόλια που καταθέσαμε στις 11 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο οργανώσεις είχαν καταθέσει από κοινού σχόλια για τον ίδιο λόγο πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του πρώτου προσχεδίου τους ΕΣΕΚ.