Πριν λίγες μέρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ μίας ισχυρής νομοθεσίας στην ΕΕ για την προστασία των δασών και κατά της αποψίλωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, για πρώτη φορά, προϊόντα που συνδέονται με την καταστροφή των δασών και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα απαγορευτούν!

Στα επόμενα βήματα, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την τελική νομοθεσία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου, τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή © Greenpeace

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την εποχή που στο δάσος του Αμαζονίου έχουν ξεσπάσει οι περισσότερες παράνομες πυρκαγιές από το 2010 και η αποψίλωσή του είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Ταυτόχρονα, μία πολύ πρόσφατη έρευνα κοινού ανέδειξε ότι το 82% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να πουλάνε προϊόντα που καταστρέφουν τα δάση του πλανήτη, ενώ το 78% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να απαγορεύσουν τα προϊόντα που προέρχονται από αποψιλωμένες περιοχές. 

Κανείς μας δεν θέλει να ανησυχεί ότι τα εβδομαδιαία ψώνια μας συνδέονται με καταστροφή και θανάτους, γι’ αυτό και η ψηφοφορία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα για να σπάσει αυτή η σύνδεση. Αυτό που μένει τώρα, είναι οι κυβερνήσεις να σταματήσουν να καλύπτουν τις εταιρείες που αρνούνται να αλλάξουν μοντέλο και παραμένουν “βρώμικες”.

Σε αντίθεση με την αδύναμη θέση που πήραν οι κυβερνήσεις της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των εξής βασικών μέτρων, ώστε να ενδυναμώσουν το σχέδιο νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • πιο ξεκάθαροι και ισχυροί ορισμοί της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, που θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία για τα δάση από την αγροκτηνοτροφική επέκταση και τις καταστροφικές πρακτικές υλοτομίας
  • ισχυρότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία συχνά παραβιάζονται όταν καταστρέφονται τα οικοσυστήματα
  • μία μεγαλύτερη λίστα προϊόντων και υλικών που θα καλύπτονται από τη νομοθεσία: προσθήκη του φυσικού ελαστικού, του αραβόσιτου, και άλλων κτηνοτροφικών ζώων όπως χοίροι, πρόβατα, κατσίκες και πουλερικά) στα αγαθά που προτείνει η Επιτροπή (φοινικέλαιο, σόγια, καφές, κακάο, ξύλο και βοοειδή), και αντίσταση στην πίεση να αφαιρεθεί το δέρμα
  • επέκταση της νομοθεσίας ώστε να καλύπτει τα ευρωπαϊκά οικονομικά ιδρύματα, στων οποίων οι επενδύσεις θα πρέπει να ασκηθεί βέτο αν συνδέονται με έργα και εταιρείες που προκαλούν καταστροφή των δασών
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας μέχρι οι διαπραγματεύσεις να λήξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα δάση μας να προστατεύονται ουσιαστικά © Jani Sipilä / Greenpeace

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με την ανάγκη να εντοπίζονται τα προϊόντα στην πηγή τους – και με γεωγραφικό εντοπισμό – ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν προέρχονται από αποψιλωμένες περιοχές, και απέκλεισε εξαιρέσεις ή ειδική μεταχείριση για προϊόντα που έχουν περάσει πιστοποίηση εθελοντικά. Ακόμα παραμένουν υπό απειλή λόγω της αγροκτηνοτροφικής επέκτασης και της κατανάλωσης στην ΕΕ οικοσυστήματα όπως οι υγρότοποι ή οι σαβάνες, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ρήτρα επανεξέτασης, κι έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τον επόμενο χρόνο να επεκτείνει την προστασία σε όλα τα φυσικά οικοσυστήματα.

Στα επόμενα βήματα, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την τελική νομοθεσία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου, τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας μέχρι οι διαπραγματεύσεις να λήξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα δάση μας να προστατεύονται ουσιαστικά!