Σε σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία ΑνακύκλωσηςGreenpeace και WWF Ελλάς διατύπωσαν την έντονη διαφωνία τους με τις λανθασμένες ενέργειες της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που προχώρησε στην έγκριση ενός συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας παρά την ύπαρξη αρνητικής εισήγησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΑΝ.  Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν τους εκπροσώπους των οργανώσεων σε παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, επι σειρά ετών, κατέθεσαν εποικοδομητικές προτάσεις για τη λειτουργία της ανακύκλωσης με διαφάνεια, τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων, την επίτευξη στόχων. Με κανένα τρόπο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν είναι διατεθειμένες να συγκαλύψουν αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφικές ή παράλογες αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες μάλιστα αγνοούν επιδεικτικά τις εισηγήσεις του ίδιου του Οργανισμού! Ο υπουργός ΠΕΝ, ως πολιτικός προϊστάμενος του ΕΟΑΝ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καθαρίσει το τοπίο. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι συμμέτοχος στη συντελούμενη υποβάθμιση της ανακύκλωσης τη στιγμή που η χώρα είναι ήδη υπόλογη για τις χαμηλές επιδόσεις της στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής ελληνικού γραφείου Greenpeace, [email protected]

Κατερίνα Κοντίνη, υπεύθυνη γραφείου Τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, [email protected]

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, [email protected]