Στοχεύουμε σε ένα γεωργικό μοντέλο που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες, που θα αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές και θα φέρει υγιή ανάπτυξη στην ύπαιθρο και προϊόντα ασφαλή και υγιεινά για όλους μας. Ένα μοντέλο με βιώσιμες καλλιέργειες προσαρμοσμένες στο κλίμα και τα εδάφη της περιοχής, κτηνοτροφία με ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, χωρίς μεταλλαγμένα, δημιουργία κοινοτικών επιχειρήσεων και ανάδειξη του χαρακτήρα της περιοχής.