Η θάλασσα χρειάζεται την προστασία μας περισσότερο από ποτέ. Για να μπορούν τα ψάρια να αναπαραχθούν, να μεγαλώσουν ανενόχλητα και να έχουμε θάλασσες γεμάτες ζωή, πρέπει να τις προστατέψουμε σήμερα κιόλας. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργήσουμε άμεσα θαλάσσια καταφύγια, για αυτό και συνεχίζουμε να πιέζουμε για τη δημιουργία τους.