Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.

Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δεΝ
ν δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κρατικούς φορείς και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στις συνεισφορές των υποστηρικτών της.
Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, έχουμε αποφασίσει να ελέγχονται κάθε χρόνο τα οικονομικά μας από ορκωτούς λογιστές και να δημοσιοποιούνται μέσω του ενημερωτικού μας τεύχους και της ηλεκτρονικής μας σελίδας.


ΕΣΟΔΑ

Ο οικονομικός απολογισμός του 2012 καταδεικνύει ότι, η βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας με επακόλουθο την οικονομική στενότητα των περισσοτέρων ελληνικών νοικοκυριών, δεν θα άφηνε ανεπηρέαστα τα έσοδα της οργάνωσης. Η οικογένεια των υποστηρικτών της οργάνωσης παραμένει κοντά στα 18.000 μέλη (έχοντας μειωθεί κατά 10% από τα επίπεδα του 2009) ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό του 1.223.547,21 ευρώ, που σημαίνει μία μείωση, περίπου 14,00 %, από τα επίπεδα του 2009. Από αυτά,

  • τα 1.039.553,36 (περίπου το 84,20%) προήλθαν από τη συνεχιζόμενηεμπιστοσύνη παλαιών υποστηρικτών, κυρίως μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας.
  • οι υποστηρικτές που βαφτίστηκαν αυτή τη χρονιά μέλη της οικογένειας της Greenpeace, συνεισέφεραν το ποσό των 145.193,55 ευρώ (11,80%).
  • η προτίμησή σας στα αναμνηστικά (εκδόσεις, μπλουζάκια, τσάντες και ημερολόγια) και η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις, ενίσχυσε τις δράσεις μας με 28.800,30 ευρώ (2,40%).

Τέλος, η διεθνής GREENPEACE ενίσχυσε το ελληνικό γραφείο με 10.000,00 (0,80%) για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εξεύρεσης πόρων.


ΕΞΟΔΑ

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τρεις σκοπούς.

  • για τις εκστρατείες (39%), τόσο του ελληνικού γραφείου όσο και τις διεθνείς.
  • για την ενημέρωση των υποστηρικτών και την εξεύρεση νέων (40%).
  • για ανάγκες υλικής υποδομής, συντήρησης του γραφείου και διοικητικά έξοδα (21%).


Έξοδα εκστρατειών

Για τις ανάγκες των εκστρατειών μας (πανό, φόρμες, εξοπλισμός και μεταφορά εθελοντών, αγορές υλικών, φωτογραφικό υλικό και επιστημονικές έρευνες, προωθητικό υλικό, αναλύσεις σπόρων κ.ά.), τη συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις και για την επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού, τα έξοδα ήταν φυσικά τα μεγαλύτερα και ανήλθαν στο ποσό των 741.721,17ευρώ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: η εκστρατεία διέθεσε 137.865,85 ευρώ (28%).
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: η εκστρατεία απορρόφησε 172.231,84 ευρώ (36%).
METAΛΛΑΓΜΕΝΑ: η εκστρατεία χρησιμοποίησε 151.329,49 ευρώ (31%).
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: η συμβολή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace σε διεθνείς δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές, τις θάλασσες και την προστασία των φαλαινών, τα μεταλλαγμένα, τα τοξικά, τα πυρηνικά και τα αρχέγονα δάση έφτασε τα 24.000,00 ευρώ (5%).

Έξοδα υποστηρικτών

Για να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια των υποστηρικτών του ελληνικού γραφείου και για την ενημέρωσή τους, χρειάστηκε να επενδύσουμε 496.568,572 ευρώ, έξοδα απαραίτητα για να υλοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και να υποστηρίξουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν,

  • για την εξεύρεση νέων υποστηρικτών, πάντα χάρη στη βοήθεια των παιδιών με τα πορτοκαλί μπλουζάκια που συναντάτε καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν 221.887,75 ευρώ (45%).
  • για την ενημέρωσή των υποστηρικτών και την ανανέωση της υποστήριξής τους (ενημερωτικό φυλλάδιο, έντυπα ανανέωσης, επικοινωνία με υποστηρικτές από τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου) διαθέσαμε 134.676,36 ευρώ (27%).
  • για τη λειτουργία, το συντονισμό και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων δαπανήθηκαν 108.712,94 ευρώ (23%).
  • τέλος, η συμμετοχή μας στις διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις βιβλίου – βιολογικών προϊόντων, ΔΕΘ, ecofestival, ecolife, energyres κλπ.) και η δημιουργία εκδόσεων και t-shirt, κόστισε 30.965,97 ευρώ (6%).

Έξοδα υποδομής και συντήρησης κτιρίου – Διοικητικά έξοδα

Για τις ανάγκες του κτιρίου (ενοίκια, λογαριασμοί, κλπ.), για χρήση της υφιστάμενης υποδομής αλλά και για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, τα έξοδα άγγιξαν το ποσό των 79.552,33 ευρώ. Επίσης, για διοικητικά έξοδα (μισθοί διοικητικού προσωπικού, έξοδα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη) χρειάστηκε το ποσό των 190.154,61 ευρώ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση προκύπτει ότι τα έξοδα του 2012 ήταν 28.154,48 ευρώ περισσότερα από τα έσοδα. Η «ζημιά» αυτή καλύφθηκε από το αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί, από τις θετικές διαφορές των προηγουμένων ετών, ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις. Το ελληνικό γραφείο πήρε την στρατηγική απόφαση να μην περιορίσει τις δραστηριότητες του, αλλά αντίθετα, να τις εντείνει δεδομένου ότι τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα -δυστυχώς- δεν υποχωρούν με την οικονομική κρίση. Η δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η  αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, τις προσπάθειες για έναν καλύτερο πλανήτη.