Μαζί περάσαμε άλλη μία χρονιά με προκλήσεις και δυσκολίες, που επιβεβαίωσε αυτό που ήδη ξέραμε: η κοινή μας δράση είναι κρίσιμη και αναγκαία, τόσο για την υγεία του πλανήτη όσο και για τη δική μας! Από το 1971, με συνέπεια και συστηματική δουλειά, υπερασπιζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική τους υποστήριξη. Χάρη στην ηθική και οικονομική ανεξαρτησία που εκείνοι μας προσφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδήποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε μορφή ζωής πάνω σε αυτόν.

Η μοναδική μας δέσμευση είναι απέναντι στους 13.804 οικονομικούς υποστηρικτές μας. Στόχος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή υποστήριξη να γίνεται σημαντική δράση, γι’ αυτό κάθε χρόνο γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και των εξόδων μας από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές, επιβεβαιώνοντας τη σωστή διαχείριση και τη διαφάνεια ως βασική μας αρχή. 

Δες εδώ τον απολογισμό δράσης μας για το 2021.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.473.755,00 €. Αναλυτικά:

 • 940.994,00 € (64%) προήλθαν από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές.
 • 111.845,00 € (8%) προήλθαν από τους υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη φορά μέσα στο 2021.
 • 9.124,00 € (1%) προήλθαν από την αγορά αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.
 • Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες του ελληνικού γραφείου με 339.556,00 € (23%).
 • Το ίδρυμα ECF (European Climate Foundation) υποστήριξε τη δράση μας με 72.236,00 € (5%).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.568.100,00 €. 

Έξοδα υποστηρικτών

Επενδύθηκαν συνολικά 298.011,00 € στο τμήμα εξεύρεσης πόρων και διατήρησης υποστηρικτών (19% των εξόδων). Αναλυτικά:

 • 109.869,00 € (37%) επενδύθηκαν στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών.
 • 79.479,60 € (27%) επενδύθηκαν στην ενημέρωση και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτών.
 • 94.841,40 € (32%) επενδύθηκαν στη λειτουργία και τον συντονισμό του τμήματος εξεύρεσης πόρων.
 • 13.821,00 € (5%) επενδύθηκαν σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και στον εφοδιασμό των αναμνηστικών.

Έξοδα εκστρατειών

Επενδύθηκαν συνολικά 1.138.117,60 € στο τμήμα εκστρατειών (73% των εξόδων). Αναλυτικά:

 • 595.871,00 € (52%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία κατά της κλιματικής αλλαγής & ενέργειας.
 • 250.378,30 € (22%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία της βιώσιμης γεωργίας.
 • 241.152,30 € (21%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία για την προστασία των θαλασσών και κατά του πλαστικού μίας χρήσης.
 • Σε διεθνείς δράσεις, η συμβολή του ελληνικού γραφείου ανήλθε στο ποσό των 50.716,00 € (4%).

Έξοδα υποδομών και συντήρησης γραφείου – διοικητικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης χρειάστηκε το ποσό των 51.809,00 € (3% των εξόδων) και για τα διοικητικά έξοδα το ποσό των 80.162,40 € (5% των εξόδων).

Οικονομικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που τα συνολικά έξοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έσοδα, η διαφορά αυτή (έλλειμμα) καλύπτεται από το αποθεματικό μας, που δημιουργείται σε έτη με πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα (όπως το 2020), ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές μας, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την οικονομική κρίση. Η δική σου εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή.