Η Greenpeace είναι η μοναδική διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση που τα έσοδα της προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τις δωρεές πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε την οικονομική ανεξαρτησία μας και μπορούμε να δρούμε χωρίς περιορισμούς και δεύτερες σκέψεις.

Η διαφάνεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση της οικονομικής μας ανεξαρτησίας οπότε και τα οικονομικά μας ελέγχονται, κάθε χρόνο, από ορκωτούς λογιστές και δημοσιοποιούνται μέσω της σελίδας αυτής και του ενημερωτικού μας τεύχους.

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας που με τις δωρεές τους διατηρούν την ελευθερία της δράσης μας. Οι υποστηρικτές μας αποτελούν άλλωστε τη μοναδική εγγύηση για να συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας, να προχωράμε σε δράσεις και να διεκδικούμε υλοποιήσιμες λύσεις”.

Γιώργος Πετρογιάννης, Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής

ΕΣΟΔΑ

Ο οικονομικός απολογισμός του 2010 καταδεικνύει ότι, παρά την βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας οι υποστηρικτές μας παραμένουν δυναμικά στο πλευρό μας παρ’ όλη την οικονομική στενότητα των περισσοτέρων ελληνικών νοικοκυριών. Η οικογένεια των υποστηρικτών της οργάνωσης παραμένει κοντά στα 20.000 μέλη, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό του 1.403.000,88 ευρώ, που σημαίνει μία ελάχιστη μείωση, περίπου 1,60 %. Από αυτά:

 • τα 1.110.487,17 (περίπου το 79%) προήλθαν από τη συνεχιζόμενη
  εμπιστοσύνη παλαιών υποστηρικτών, κυρίως μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας.
 • οι υποστηρικτές που βαφτίστηκαν αυτή τη χρονιά μέλη της οικογένειας της Greenpeace, συνεισέφεραν
  το ποσό των 209.679,35 ευρώ (15%).
 • η προτίμησή σας στα αναμνηστικά (εκδόσεις, μπλουζάκια, τσάντες και ημερολόγια) και η συμμετοχή μας
  σε εκδηλώσεις, ενίσχυσε τις δράσεις μας με 64.642,29 ευρώ (4,60%).
 • τέλος, η διεθνής GREENPEACE ενίσχυσε το ελληνικό γραφείο με 18.201,07
  (1,40%) για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εξεύρεσης πόρων.

 ΕΞΟΔΑ

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τρεις σκοπούς.

 • για τις εκστρατείες (47%), τόσο του ελληνικού γραφείου όσο και τις διεθνείς
 • για την ενημέρωση των υποστηρικτών και την εξεύρεση νέων (34%)
 • για ανάγκες υλικής υποδομής, συντήρησης του γραφείου και διοικητικά έξοδα (19%)

Έξοδα εκστρατειών

Για τις ανάγκες υλοποίησης των εκστρατειών μας (επιστημονικές έρευνες, αναλύσεις σπόρων ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, κ.ά.), για την επικοινωνία και ενημέρωση με το κοινό, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό των δράσεών μας (πανό, φόρμες, εξοπλισμός και μεταφορά εθελοντών, αγορές υλικών, κ.ά.), καθώς και τη συμμετοχή μας σε διεθνείς δράσεις τα έξοδα ήταν φυσικά τα μεγαλύτερα και ανήλθαν στο ποσό των 741.721,17ευρώ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: η εκστρατεία διέθεσε 212.130,77 ευρώ (29%)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: η εκστρατεία απορρόφησε 136.248,11 ευρώ (18%)

METAΛΛΑΓΜΕΝΑ:η εκστρατεία χρησιμοποίησε 150.342,28 ευρώ (20%)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: η συμβολή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace σε διεθνείς δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές, τις θάλασσες και την προστασία των φαλαινών, τα μεταλλαγμένα, τα τοξικά, τα πυρηνικά και τα αρχέγονα δάση έφτασε τα 243.000,00 ευρώ (33%).

Έξοδα υποστηρικτών

Για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε συστηματικά και διεξοδικά για τα αποτελέσματα της δράση μας τους υποστηρικτές και να μεγαλώσουμε την οικογένεια των ανθρώπων που στηρίζουν τις δράσεις του ελληνικού γραφείου, χρειάστηκε να επενδύσουμε 536.337,62 ευρώ, έξοδα απαραίτητα για να υλοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και να υποστηρίξουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν:

 • για την εξεύρεση νέων υποστηρικτών, πάντα χάρη στη βοήθεια της Ομάδας
  Άμεσου Διάλογου που συναντάτε καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν 262.120,06
  ευρώ (49%)
 • για την ενημέρωσή των υποστηρικτών και την ανανέωση της υποστήριξής τους
  (ενημερωτικό φυλλάδιο, έντυπα ανανέωσης, επικοινωνία με υποστηρικτές από τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου)
  διαθέσαμε 115.948,45 ευρώ (22%)
 • για τη λειτουργία, το συντονισμό και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων δαπανήθηκαν 123.781,39
  ευρώ (23%)
 • τέλος, η συμμετοχή μας στις διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις βιβλίου – βιολογικών προϊόντων, ΔΕΘ,
  ecofestival, ecolife, energyres κλπ.) και η δημιουργία εκδόσεων και t-shirt, κόστισε 34.487,72
  ευρώ (6%)

Έξοδα υποδομής και συντήρησης κτιρίου – Διοικητικά έξοδα

Για τις ανάγκες του κτιρίου (ενοίκια, λογαριασμοί, κλπ.), για χρήση της υφιστάμενης υποδομής αλλά και για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, τα έξοδα άγγιξαν το ποσό των 94.277,74 ευρώ.

Επίσης, για διοικητικά έξοδα (μισθοί διοικητικού προσωπικού, έξοδα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη) χρειάστηκε το ποσό των 208.581,86 ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση προκύπτει ότι τα έσοδα του 2010 ήταν 178.000 ευρώ λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα. Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace πήρε την στρατηγική απόφαση να μην περιορίσει τις δραστηριότητες του, αλλά αντίθετα, να τις εντείνει δεδομένου ότι τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα εντείνονται με την οικονομική κρίση. Η διαφορά αυτή καλύφθηκε από το αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί από τις θετικές διαφορές των προηγουμένων ετών, ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις ανάγκης. Η εμπιστοσύνη και υποστήριξη των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες για έναν καλύτερο περιβάλλον
για να ζούμε.