Το 2020 ήταν χρονιά γεμάτη προκλήσεις, όμως μας έδειξε τι είναι πραγματικά σημαντικό. Καταλάβαμε ότι η δουλειά που κάνουμε μαζί, το 2020 και όλα τα 30 χρόνια ύπαρξής μας, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Από το 1971 ως σήμερα, με συνέπεια και συστηματική δουλειά, υπερασπιζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική τους υποστήριξη. Χάρη στην ηθική και οικονομική ανεξαρτησία που εκείνοι μας προσφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδήποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε μορφή ζωής πάνω σε αυτόν.

Η μοναδική μας δέσμευση είναι απέναντι στους 14.961 οικονομικούς υποστηρικτές μας. Στόχος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή υποστήριξη να γίνεται σημαντική δράση, γι’ αυτό κάθε χρόνο γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και των εξόδων μας από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές επιβεβαιώνοντας τη σωστή διαχείριση και τη διαφάνεια ως βασική μας αρχή. 

Δες εδώ τον απολογισμό δράσης μας για το 2020.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.404.948,00 €.

 • 1.024.752,00 € (περίπου 73%) προήλθαν από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές.
 • 113.177,00 € (8%) προήλθαν από τους υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη φορά μέσα στο 2020.
 • 10.439,00 € (1%) προήλθαν από την αγορά αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.
 • Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες του ελληνικού γραφείου με 118.280,00 € (13%).
 • Το ίδρυμα ECF (European Climate Foundation) υποστήριξε τη δράση μας με 68.300,00 € (5%).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.187.776,00 €.

Έξοδα υποστηρικτών

Επενδύθηκαν συνολικά 221.789,20 € στο τμήμα εξεύρεσης πόρων και διατήρησης υποστηρικτών.

 • 68.452,20 € (31%) επενδύθηκαν στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών.
 • 84.093,00 € (38%) επενδύθηκαν στην ενημέρωση και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτών.
 • 63.531,00 € (29%) επενδύθηκαν στη λειτουργία και τον συντονισμό του τμήματος εξεύρεσης πόρων.
 • 5.713,00 € (3%) επενδύθηκαν σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και στον εφοδιασμό των αναμνηστικών.

Έξοδα εκστρατειών

Επενδύθηκαν συνολικά 822.271,80 € στο τμήμα εκστρατειών.

 • 381.589,51 € (46%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία κατά της κλιματικής αλλαγής & ενέργειας.
 • 182.795,64 € (22%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία της βιώσιμης γεωργίας.
 • 193.886,64 € (24%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία για την προστασία των θαλασσών και κατά του πλαστικού μίας χρήσης.
 • Σε διεθνείς δράσεις, η συμβολή του ελληνικού γραφείου ανήλθε στο ποσό των 64.000,00 € (8%).

Έξοδα υποδομών και συντήρησης γραφείου – διοικητικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης χρειάστηκε το ποσό των 73.230,00 € (6,2% των εξόδων) και για τα διοικητικά έξοδα το ποσό των 70.485,00 € (5,9% των εξόδων).

Οικονομικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που τα συνολικά έσοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έξοδα, η διαφορά αυτή (πλεόνασμα) προστίθεται στο αποθεματικό μας και χρησιμοποιείται σε έτη με ελλειμματικό οικονομικό αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του 2020 θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους δανείου που λάβαμε από τη διεθνή Greenpeace για επένδυση στην εξεύρεση νέων υποστηρικτών, την αλλαγή της βάσης δεδομένων υποστηρικτών (CRM), καθώς και την ενίσχυση της εκστρατείας για την κλιματική αλλαγή. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές μας, καθώς ξέρουμε πια ότι ο πλανήτης Γη και όλοι του οι κάτοικοι είμαστε ένα, εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον, και μόνο αν προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα θα προστατεύσουμε και τη δική μας υγεία. Η εμπιστοσύνη των υποστηρικτών μας, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνει τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή.