Από το 1971 ως σήμερα, με συνέπεια και συστηματική δουλειά, υπερασπιζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική τους υποστήριξη. Χάρη στην ηθική και οικονομική ανεξαρτησία που εκείνοι μας προσφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδήποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε μορφή ζωής πάνω σε αυτόν.

Η μοναδική μας δέσμευση είναι απέναντι στους 15.000 οικονομικούς υποστηρικτές μας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή υποστήριξη να γίνεται σημαντική δράση, γι’ αυτό κάθε χρόνο γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και των εξόδων μας από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές επιβεβαιώνοντας τη σωστή διαχείριση και τη διαφάνεια ως βασική μας αρχή.

Δες τον απολογισμό δράσης μας [.pdf]


Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.587.641,09 ευρώ.

1.015.928,63 ευρώ (περίπου 64%) προήλθαν από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές.

179.281,52 ευρώ (11%) προήλθαν από τους υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη φορά μέσα στο 2017.

17.960,94 ευρώ (1%) προήλθαν από την αγορά αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.

Τα ιδρύματα Guerilla Foundation (για την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό) και Oak Foundation (για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Λάρισα) υποστήριξαν με 21.000 ευρώ (2%).

Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες του ελληνικού γραφείου με 353.470 ευρώ (22%).

Έξοδα υποστηρικτών

Επενδύθηκαν συνολικά 326.467,30 ευρώ στο τμήμα εξεύρεσης πόρων και διατήρησης υποστηρικτών.

135.015,21 ευρώ (41%) επενδύθηκαν στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών.

100.043,66 ευρώ (31%) επενδύθηκαν στην ενημέρωση και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτών.

84.675,83 ευρώ (26%) επενδύθηκαν στη λειτουργία και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων.

6.732,60 ευρώ (2%) επενδύθηκαν στη συμμετοχή της οργάνωσης σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Έξοδα εκστρατειών

Επενδύθηκαν συνολικά 946.779,04 ευρώ στο τμήμα εκστρατειών.

360.434,15 ευρώ (38%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία κατά των κλιματικών αλλαγών.

272.162,28 ευρώ (29%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία της βιώσιμης γεωργίας.

308.302,98 ευρώ (32%) επενδύθηκαν στην εκστρατεία για την προστασία των θαλασσών.

Σε διεθνείς δράσεις, η συμβολή του ελληνικού γραφείου ανήλθε στο ποσό των 5.879,62  ευρώ (1%).

Έξοδα υποδομών και συντήρησης γραφείου – διοικητικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης χρειάστηκε το ποσό των 57.981,30 ευρώ και για τα διοικητικά έξοδα το ποσό των 114.173,48 ευρώ.

Οικονομικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που τα συνολικά έσοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έξοδα, η διαφορά αυτή (πλεόνασμα) προστίθεται στο αποθεματικό μας και χρησιμοποιείται σε έτη με ελλειμματικό οικονομικό αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του 2017 θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους δανείου, που λάβαμε από την διεθνή Greenpeace, για επένδυση στην εξεύρεση νέων υποστηρικτών. Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές μας καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την οικονομική κρίση. Η εμπιστοσύνη των υποστηρικτών μας, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνει τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή.