Από το 1971 ως σήμερα, με συνέπεια και συστηματική δουλειά, υπερασπιζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας τους ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική τους υποστήριξη. Χάρη στην ηθική και οικονομική ανεξαρτησία που εκείνοι μας προσφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδήποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε μορφή ζωής πάνω σε αυτόν.
Η μοναδική μας δέσμευση είναι απέναντι στους 15.000 οικονομικούς υποστηρικτές μας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή υποστήριξη να γίνεται σημαντική δράση, για αυτό διαχειριζόμαστε τους οικονομικούς μας πόρους με αυστηρό έλεγχο και διαφάνεια. Για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή μας διαχείριση, κάθε χρόνο γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και των εξόδων μας από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές. Επειδή η διαφάνεια είναι βασική μας αρχή, τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Δες τον απολογισμό δράσης μας [.pdf]


Έσοδα

Έξοδα

Οικονομικό αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που τα συνολικά έξοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έσοδα, η διαφορά αυτή (έλλειμμα) καλύπτεται από το αποθεματικό μας, που δημιουργείται σε έτη με πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα (όπως το 2017 και 2016), ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές μας καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την οικονομική κρίση.  Η δική σου εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή.