בדיקת גרינפיס חושפת חריגה ממוצעת של 288% בשיעור החלקיקים נשימים עדינים (Pm10) במשך 5 שנים באזור התעשייה עטרות צפונית לירושלים. 

החריגות הן פי ארבע מהתקן הישראלי, כמעט פי 10 מהמלצת ארגון הבריאות העולמי וקרוב לפי שלוש מהערך החריג שארגון הבריאות העולמי מציין כמסוכן במיוחד לאדם.

למרות הסכנה הברורה לבריאות הציבור לא נראה שננקטו על ידי עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה שום צעדי אכיפה בנוגע למפעלים המזהמים באזור

ד"ר יונתן אייקנבאום מנהל גרינפיס ישראל: "זיהום האוויר באזור מהווה סכנה ברורה ומיידית לציבור ומהווה מחדל מתמשך של אכיפה נגד גורמים מזהמים. על השר אלקין להכריז על האזור כמוכה זיהום אוויר"

חריגות גבוהות וקבועות של זיהום אוויר באזור התעשייה עטרות הסמוך לירושלים מסכנות את בריאות ציבור העובדים והתושבים באזור. על פי הנתונים שנאספו על ידי ארגון הסביבה גרינפיס ישראל מתוך אתר הניטור של המשרד להגנת הסביבה, בין השנים 2015-2019 שיעור החלקיקים נשימים עדינים (Pm10) חרג בממוצע של 288% מהתקן השנתי של המשרד להגנת הסביבה. הממוצע בשנים אלו של שיעור החלקיקים שנמדד בתחנת הניטור המופעלת על ידי עיריית ירושלים ב"אזור התעשייה עטרות דרום" עמד על 194µg/m3 –  פי ארבע מהתקן הישראלי, כמעט פי 10 מהמלצת ארגון הבריאות העולמי וקרוב לפי שלוש מהערך החריג שארגון הבריאות העולמי מציין כמסוכן במיוחד לאדם. כאמור אלו רק הממוצעים, כשבמשך עשרות ימים בשנה זיהום האוויר באזור גבוה בהרבה וחורג במאות ואלפי אחוזים – השיא נרשם בשנת 2015 עם חריגה של 2554%. ממצאים אלו הופכים את אזור התעשייה עטרות למזוהם ביותר בישראל ביחס לחלקיקים נשימים עדינים שקוטרם קטן מ-10µg.

האחריות לצמצום זיהום האוויר באזור מוטלת על עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה ולהם גם יש כלים לפעול בנושא. למרות הסכנה הברורה לבריאות הציבור אין כל זכר לצעדי אכיפה משמעותיים שננקטו על ידי גופים אלו בנוגע למפעלים המזהמים באזור. קיימות שתי ראיות ברורות לכך שהדרג המקצועי במשרד להגנת הסביבה ידע והתריע בנושא הזיהום החריג מעטרות ונמנע מצעדי אכיפה משמעותיים. באחד המקרים נראה כי הדרג המקצועי במשרד התכונן להכריז על עטרות כאזור נפגע זיהום אוויר אולם מי שהיה צריך לקבל את ההחלטה – השר – לא עשה זאת. לא נראה שננקטה פעולה ממשית כלשהי מתוכם והחריגות החמורות של זיהום האוויר מתרחשות גם בימים אלו בשיעורים דומים. 

מקור הזיהום הוא באבק המורכב בחלקיקים אשר נפלטים בכמויות אדירות מהפעילות של מפעלי מלט, מיון פסולת ופסולת בניין הפועלים באזור התעשייה עטרות שהוקם בשנת 1970 מצפונה של ירושלים. החלקיקים הנפלטים נחשבים לעבים יחסית וקוטרם קטן מ-10 מיקרוגרם. הם חודרים עמוק לריאות ושם מתרכזת פגיעתם. בשל כך, עיקר התחלואה שנגרמת מחלקיקים אלה צפויה להיות תחלואה נשימתית – אסטמה, ברונכיסטיס, אי-סיבולת ריאות – וכן סרטן ריאות. על מנת לעמוד במדויק על השפעת הזיהום מעטרות על בריאות הציבור נדרש ממשרד הבריאות לאסוף נתונים אפידמיולוגיים מהאזור. ההערכות המקובלות על ידי ארגון הבריאות העולמי ומהמשרד להגנת הסביבה ממחישות את חומרת הפגיעה בבריאות הציבור באזור. החריגות הממוצעות בזיהום האוויר בעטרות גבוהות פי 3 מהרמה שנקבעה על ידי ארגון כמסוכנות המעלה ב-15% את את הסיכון לתחלואה ולתמותה הקשורה לאותו למזהם Pm10. 

המידע נאסף ועובד על ידי גרינפיס ישראל דרך אתר הניטור של המשרד להגנת הסביבה המרכז את תוצאות תחנות ניטור האוויר בארץ, בין אם הן מופעלות על ידו ישירות ובין אם על ידי גורמים אחרים, במקרה הזה עיריית ירושלים. כל אזרח יכול להוציא דו"ח מפורט על זיהום האוויר באזור שלו דרך הממשק https://www.svivaaqm.net/.

ד"ר יונתן אייקנבאום מנהל גרינפיס ישראל: "זיהום האוויר מאזור התעשייה בעטרות מהווה סכנה ברורה ומיידית לציבור העובדים ותושבי האזור ומהווה מחדל מתמשך של אכיפה נגד גורמים מזהמים. נדרשת מהמשרד להגנת הסביבה ומעיריית ירושלים אכיפה מיידית כנגד המפעלים המזהמים בעטרות ונקיטת צעדים משמעתיים וביניהם הכרזה על האזוק כמוכה זיהום אוויר. לקראת הרכבת הממשלה הבאה יש לשים את מצבו של המשרד להגנת הסביבה בכלל ואת נושא האכיפה הסביבתית בפרט כנושאים מרכזיים שייכנסו בהסכמים הקואליציונים. אנו דורשים עבור המשרד להגנת הסביבה שר במשרה מלאה, תקצוב נאות של גורמי פיקוח ואכיפה, הפרדת האכיפה משאר יחידות המשרד והחמרת הפיקוח".

אני רוצה לעזור