משבר הקורונה מסייע לקרב בצעדי ענק את סיום עידן הנפט. לכן פנינו השבוע לד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדרישה לאסור על השקעות של כספי ציבור במיזמים של גז ונפט או כל פעילות שסותרת את רוח הסכמי פריז להפחתת פליטות גזי חממה. 

המשבר הנוכחי מציף כאן שתי סוגיות שנושקות זו בזו: הסוגיה הראשונה היא מתן יד כמעט חופשית לגופי מימון להשקיע בעסקעות בעלות מינוף גבוה, מה שמהווה בפני עצמו סיכון לכספי ציבור; הסוגיה השניה היא השקעה בגז ובנפט שמחריפים את משבר האקלים.

אחת הזירות שאחריה אנו עוקבים בדאגה היא מצבה של קבוצת דלק של יצחק תשובה. תאגיד הדלקים המאובנים של תשובה נמצא קרוב לפשיטת רגל עם התרסקות של למעלה מ-80% בשווי מניותיו בשבועות האחרונים. אנו קרובים מאי פעם לתסריט לאחר משבר 2008 כשדלק נדל"ן זכתה בתספורת של למעלה ממיליארד ש"ח.

קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות בישראל משקיעים מזה שנים את כספי החסכונות וההפנסיה של ציבור רחב מאוד במיזמים בעייתיים מהרבה בחינות. פסגות, מנורה מבטחים, מיטב ועוד מחזיקים ביותר מ-10% ממניות דלק. על הסיכון הפיננסי שעומד מאחורי המינוף הגבוה של עסקאות האלה, יש להוסיף את העובדה שפעילות כלכלית כמו פיתוח שדה נפט או גז פוגעת בבריאות הציבור ומחריפה את משבר האקלים.

אנו בהחלט מודעים לכך שבפעילותה ממשלת ישראל סותרת את רוח ההסכמים עליה היא חתומה כאשר היא מקדמת את שוק הגז ומסייעת לתאגידים של אנרגיות מזהמות, כמו דלק ואחרים. אשר על כן, אנו חוששים שהדרישה הבסיסית שלנו לא תענה ושידיו של הממונה בנושא כבולות. אי לכך, אנו לכל הפחות מבקשים לחייב את קרנות הפנסיה לפרסם באופן גלוי וברור לציבור באילו מיזמים של דלקים מזהמים הם מושקעים על מנת שכל אחד יוכל לשקול ולבחון כיצד להשקיע את כספי החסכונות והפנסיה שלו.

משבר הקורונה מזמין אותנו להפגין יותר אחריות ציבורית ולפקח על הדברים המהותיים באמת לחברה לכלכלה ולסביבה: בריאות, ערבות הדדית ועתיד האנושות. מצופה משוק ההון לשרת את החברה ולא להיפך.