אני רוצה לעזור

בשבוע שעבר הגשנו לרשות החשמל הערות בנוגע לתוכנית להגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030. רשות החשמל ערכה עבודה מעמיקה, יסודית ומנומקת היטב ונראה כי הבינה את הדחיפות של משבר האקלים והחשיבות של מעבר לאנרגיות מתחדשות ויש בכך חשיבות רבה.

יחד עם זאת, כשבוחנים את תוכן העבודה, ובעיקר במה שלא מופיע בה, אנו מזהים פער בין מסקנות העבודה ותפיסת הרשות, לבין צו השעה: התמודדות אמיתית עם משבר האקלים. הצענו לרשות לערוך שינויים במסגרת העבודה על מנת שתכלול את ארבעת מרכיבי יסוד הבאים אשר ייאפשרו לממש יעד של 50% חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת 2030 :

  1. על כל יעד של אנרגיה מתחדשת להפוך ליעד משולב של אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית
  2. כל הערכה שנקבעה צריכה לעורר שאפתנות ולהתבסס על ההערכות האופטימיות ביותר ולא על השמרניות ביותר. אשר על כן, אנו סבורים שניתן להגיע ליעד של 50% חשמל מאנרגיה מתחדשת ב-2030 ומבקשים מרשות החשמל לאמץ יעד זה.
  3. את היעדים המספריים יש להדק ולאתגר באמצעות העיקרון הבא: כל כושר ייצור חדש להפקת חשמל שיוקם בישראל יגיע מאנרגיה מתחדשת ואגירה.
  4. על מנת לממש מדיניות נועזת והכרחית לקידום המעבר האנרגטי בישראל יש לערוך שינויים מבניים יסודיים ובראשם הקמה של מנהלת לאנרגיה מתחדשת עם כח משימה ייעודי.