רוצה לדעת עוד?
אני רוצה לעזור ×

ארגוני סביבה וביניהם הפורום למען אנרגיה נקייה, גרינפיס ישראל, החברה להגנת הטבע, שומרי הבית ואדם טבע ודין, פנו השבוע לשר האנרגיה ולוועדות הכלכלה והסביבה בכנסת בבקשה להתערב באופן מיידי לשינוי האסדרה החדשה של רשות החשמל לפריסת פאנלים סולאריים על גגות. לטענתם האסדרה החדשה תפגע קשות בקידום ופיתוח משק האנרגיה המתחדשת בישראל ובהשגת יעדי המעבר האנרגטי אשר קבעה הממשלה רק לאחרונה.

בשבוע שעבר פירסמה רשות החשמל אסדרה חדשה אשר על פניו נועדה לאפשר התקנה רחבה יותר על גגות, ללא מכרז, בהספק כולל של עד 630 קילו וואט. לפי החלטת הרשות, מתקנים קטנים (עד 100 ק"ו שהם כ-1,000 מ"ר) ייזכו לתעריף אטרקטיבי: 41 אג' לקוט"ש המאפשר החזר השקעה ליזם תוך כשש שנים. לעומת זאת מתקנים גדולים מ-100 ק"ו יזכו לתעריף הרבה יותר נמוך מרשות החשמל: 18.18 אג' פחות 2%, וללא הצמדה, כלומר לפחות 15 שנה עד לקבלת החזר ההשקעה ליזם. המשמעות היא שבגגות בגודל שנע, פחות או יותר, בין כ-1,000 מ"ר לכ-8,000-9,000 מ"ר, לא יהיה כדאי לקדם מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל, בשל התעריף המאוד אטרקטיבי שמוצע עד 100 ק״ו ובעלי הגגות עם פוטנציאל למערכת גדולה מ-100 ק"ו יעדיפו לא לכסות את כל גודל הגג אלא להגביל את עצמם כדי להנות מהתעריף המשתלם. לפי ארגוני הסביבה התוצאה של האסדרה החדשה היא שגגות מבנים של רשויות מקומיות, מפעלים, מבני מסחר ותעשייה, המהווים חלק עיקרי בפוטנציאל ייצור החשמל הסולארי על גגות בישראל, יישארו ללא כיסוי פוטו וולטאי, מצב זה יפגע קשות בסיכויים לעמוד ביעדים למעבר לאנרגיה מתחדשת לשנת 2030, ובוודאי שלא יאפשר להגדיל את היעדים שנקבעו. 

בשל מצוקת הקרקע של ישראל ועל מנת לצמצם את הפגיעה בשטחים הפתוחים ולשמור על המגוון הביולוגי נקבע על ידי הממשלה כי חלק ניכר מהשגת יעדי המעבר לאנרגיה מתחדשת יגיעו באמצעות מתקנים בדו-שימוש, שגגות הם כמובן נדבך מרכזי בהם. לפי נתונים מעבודה שנעשתה עבור רשות החשמל ושפורסמו לפני כשנה, עולה כי סך שטחי הגגות ששטחם נע בין 1,000 מ"ר ל-10,000 מ"ר עומד על כ-54,000 דונם, שהם כ-20% מסך שטחי הגגות בישראל. גגות אלה יכולים לספק אלפי מ"ו מותקן ולתרום תרומה אדירה לגידול בשיעור האנרגיות המתחדשות בישראל. גגות אלה כוללים כ-6,000 דונם גגות של השלטון המקומי, כ-10,000 דונם גגות של מבני חקלאות וכ-20,000 דונם גגות של מבני מסחר, תעסוקה ותעשיה. 

הארגונים דורשים מרשות החשמל לאמץ פתרון של יישום תעריף דיפרנציאל כשכל 100 ק"ו נוספים זוכים לתעריף קצת יותר נמוך מה-100 ק"ו הקודמים. ״תמוה מדוע הרשות לא בחרה באופציה הזו שהועלתה על ידי גורמי מקצוע שונים והעדיפה לפגוע בפוטנציאל הייצור מהגגות הסולאריים הבינוניים״, מסביר  ד״ר יונתן אייקנבאום מנהל גרינפיס ישראל ומוסיף: "נוצר רושם כי הצהרות הממשלה למעבר לאנרגיה מתחדשת הן מס שפתיים, אל מול ההחלטה שהתקבלה ע"י רשות החשמל. על כן, אנו מבקשים משר האנרגיה יובל שטייניץ, יו"ר ועדת הכלכלה יעקב מרגי ויו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה מיקי חיימוביץ להתערב באופן מיידי, כדי להציל את תחום הגגות הסולאריים בישראל ולהבטיח עמידה ביעדים הצנועים שהוגדרו על ידי ממשלת ישראל״.

למידע ופרטים נוספים: 

אודי אבני דובר גרינפיס ישראל 054-4724256