ראשי הקואליציה הבאים: פלסטיק חד פעמי מזיק ומסוכן לבריאות ולסביבה. תמכו בחוק להפחתתו!

בהמשך לכוונות המסתמנות של הממשלה הנכנסת לבטל חקיקה להפחתת פלסטיק חד פעמי, שיגרנו הבוקר, ארגוני סביבה ובריאות הציבור, מכתב לחברי הכנסת עם בקשה דחופה שלא לתמוך בחקיקה להפחתת הצריכה של פלסטיק חד פעמי ומשקאות ממותקים.

בקשה זו מסתמכת על מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות, לפיהם הפלסטיק החד פעמי, לא רק שגורם לזיהום הסביבה, ועובר על העיקרון היהודי החשוב של "בל תשחית", אלא שהוא מזיק לבריאותנו ולבריאות ילדינו ונכדינו בצורה קשה ומסוכנת.

מחקרים מצאו שאריות של מיקרו פלסטיק בעוברים ובחלב אם המצביעים על פוטנציאל למעבר של מיקרו-פלסטיק מהאם לרקמות העובר. מעבר זה מתבצע גם באמצעות חלב האם.

פלסטיק המושלך לסביבה ומגיע לנחלים ולמי הים מתפורר למיקרו-פלסטיק שאוכלים הדגים, וכך הוא מגיע בסוף למזונם של אלו שאוכלים אותם.

אנו מבקשים להדגיש שמטרת המס המוטל על רכישת פלסטיק חד פעמי, כמו גם על משקאות ממותקים, היא בראש ובראשונה למנוע פגיעה בריאותית וסביבתית קשה. כארגוני סביבה ובריאות נמליץ להפנות את תקבולי המס המוטל על מוצרים אלה לטובת הטמעה מוצלחת יותר של החוק כולל הקמה של קרן מיוחדת שתסייע בהסברה וברכישת מדיחי כלים למוסדות ולגופים שזקוקים לכך ולמחקר להפחתת הייצור של פלסטיק חד פעמי.

אנחנו קוראים לחברי וחברות הכנסת שלא לתמוך בהחלטות חסרות אחריות, אלא להמשיך ולקחת חלק פעיל במגמה העולמית של דאגה לבריאות ולעתיד הדורות הבאים.

אני רוצה לעזור