עשן ואבק מיתמר מאזור התעשייה רותם בדרום (תיעוד: אלעד איבס / גרינפיס)
עשן ואבק מיתמר מאזור התעשייה רותם בדרום (תיעוד: אלעד איבס / גרינפיס)

השבוע פנינו יחד עם החברה להגנת הטבע למנכ"ל מנהל התכנון, רפי אלמליח, בבקשה להתערב ולא לאפשר לחברות "רא"מ" ו"שפיר תעשיות בע"מ" לקדם במוסדות התכנון את המיזמים להפקת פצלי שמן בדרום הארץ, בשל חומרת האיום הכרוכה מקידומם. מדובר בשני מיזמים שמקודמים בימים אלו, האחד להקמת מפעל הפקת דלק מפצלי שמן ופסולת פלסטיק במישור רותם, והשני להקמת מפעל מלט תוך שימוש בפצלי
שמן באתר אורון.

עדויות מרחבי העולם מלמדות כי כריית פצלי שמן לצורך הפקת נפט היא שיטה בעלת השלכות סביבתיות מקומיות וגלובליות כבירות: יעילות אנרגטית נמוכה, הגברת פליטות גזי חממה, יצירת זיהום אוויר מקומי, יצירת פסולת והרעלת קרקעות, שימוש נרחב במשאבי מים וזיהום מקורות מים. זאת ועוד, תוצר פצלי השמן הוא נפט, דלק פוסילי מזהם.

נמשיך להפעיל לחץ ולדאוג שבמקום להשקיע באנרגיה של העבר, מדינת ישראל תשקיע במעבר לאנרגיה מתחדשת ואגירה, לטובת הטבע והסביבה, האקלים, והבריאות של כולנו.