בשבוע שעבר הגשנו את הערותינו על היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי של תחנת הכוח "אורות רבין", המפעל המזהם ביותר בישראל. מדובר בהיתר אשר נכתב על ידי  המשרד להגנת הסביבה, שתפקידו לקבוע את הכללים וההגבלות המוטלות על כל מתקן בעל השלכות סביבתיות ואקלימיות בישראל.

בהערות שהגשנו חידדנו את הצורך הדוחק בסגירת היחידות הפחמיות בחדרה, שהיו אמורות להיסגר לפני מעל שנה וחצי, כמו גם של הפסקת השימוש בפחם בישראל, כאשר המשמעות הישירה והברורה של כל עיכוב במועד הפסקת שריפת פחם היא תחלואה ותמותה עודפת של הציבור בשל זיהום אוויר, כמו גם החרפת משבר האקלים.

נכון להיום כ20% מהחשמל בישראל מופק משריפת פחם, כאשר בישראל עדיין פועלות 10 יחידות של תחנות כוח המופעלות בפחם: 4 מהן באשקלון ו6 מהן בחדרה – מתוכן 4 הן יחידות בלתי יעילות ומזהמות במיוחד שלא הותקנו בהן סולקנים בשל הצפי לסגירתן עד לשנת 2022. כיום, בעקבות המלחמה, מתמשך העיכוב, למועד בלתי ידוע.

המאבק שלנו לסגירת תחנות הכוח הפחמיות החל עוד ב2017, ונחל ניצחון עם החלטת הממשלה מ2018 שקבעה כי מדינת ישראל תפסיק להשתמש בפחם עד סוף שנת 2025. נמשיך להיאבק למימוש ההחלטה החשובה, כמו גם לגמילה של ישראל מדלקים מזהמים – נפט, גז ופחם, תוך מעבר צודק לאנרגיה מתחדשת ואגירה.