Časté otázky

Stránka - 8. septembra, 2008
Čo znamená "Greenpeace"? Greenpeace v preklade znamená Zelený mier. Tento názov spája dva základné okruhy práce našej organizácie - ochranu životného prostredia a mieru.

Clean Water Tour 2002. Pojazdné laboratórium Greenpeace pod Vysokými Tatrami.

Čo znamená "Greenpeace"?

Greenpeace v preklade znamená Zelený mier. Tento názov spája dva základné okruhy práce našej organizácie - ochranu životného prostredia a mieru.

Čo Greenpeace vlastne robí?

Greenpeace je medzinárodná organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá nenásilnou formou odhaľuje ekologické problémy, pomenúva zodpovedných za ničenie prírody pravým menom a presadzuje zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému životu na Zemi. Greenpeace sa zasadzuje za potrebné zmeny v oblasti energetiky, ochrany svetovej klímy, záchrany ohrozených druhov, ochrany morí a pralesov, ale i genetických manipulácií, či toxických látok a presadzuje celosvetové odzbrojenie.

Akou formou Greenpeace dosahuje svoje ciele?

Asi najviditelnejšou časťou našej práce sú rôzne nenásilné protestné akcie ktorými aktivisti Greenpeace upozorňujú na poškodzovanie životného prostredia. Avšak tie prestavujú iba vrchol pomyselného ľadovca. Menej viditeľná sú rôzne vedecké analýzy, pripomienkovanie zákonov, prieskumy na miestach kde dochádza k poškodzovaniu životného prostredia, solupráca s rôznymi inštitúciami či informovaním verejnosti.

Odkiaľ má Greenpeace peniaze?

Od individuálnych darcov - to znamená od obyčajných ľudí, ktorí sa rozhodli podporovať prácu Greenpeace finančne. Na celom svete sú to takmer 3 milióny ľudí, ktorí nám svojimi príspevkami umožňujú konať nezávisle a bez kompromisov. Greenpeace zásadne neprijíma peniaze od štátu, politických strán a ani od priemyslu.

Kto stojí za Greenpeace?

V prvom rade už spomínané 3 milióny ľudí vo vyše 40 krajinách sveta a k tomu ešte tisíce dobrovoľníkov, aktivistov a sympatizantov Greenpeace.

Ale ja som počul/a, že Greenpeace platia plynárenská, naftová či uholná lobby.

Na celom svete existuje iba málo organizácií, ktoré majú tak prísne pravidlá získavania finančných prostriedkov ako Greenpeace. Základným pravidlom Greenpeace je, že neprijíma dotácie od štátu, politických strán a priemyselných spoločností. Organizácia vedie transparentné účtovníctvo, ktoré je každoročne kontrolované auditom.

Kedy Greenpeace vznikol a kto ho založil?

Greenpeace vnikol v roku 1971 v Kanade. Založila ho skupina mierových aktivistov, ktorí sa rozhodli protestovať proti testom jadrových zbraní pri brehoch Aljašky. Aktivisti si prenajali starú rybársku loď a vyplávali do testovacej zóny, kde chceli svojou prítomnosťou zabrániť vojenskému testu. Aj napriek tomu, že sa im to na prvý pokus nepodarilo, ohlas verejnosti a médií na ich odvážnu plavbu bol obrovský. USA na základe tohoto tlaku po niekoľkých mesiacoch atómové testy pri brehoch Aljašky zastavili.

Prečo sa Greenpeace nevenuje všetkým problémom životného prostredia?

Je to jednoduché - pretože sme iba ľudia a aj keď nás to mrzí, všetko naraz jednoducho robiť nemôžeme. Venujeme sa všetkému na čo máme fyzické a finančné kapacity. Ak však máte pocit, že by sme mali robiť viac - vieme ako na to! Objem našej práce totiž priamo závisí od počtu ľudí ochotných aktívne pomôcť.

Ako môžem podporiť Greenpeace?

Finančne môžete našu prácu podporiť zaslaním príspevku na náš účet, ktorý máme v rámci regionálnej organizácie Greenpeace CEE (Greenpeace Stredná a Východná Európa). Každý jeden, aj malý príspevok je pre nás nesmierne cenný. Najväčšiu podporu nám však preukážu ľudia, ktorí sa nás rozhodnú podporovať pravidelne. Vďaka takýmto príspevkom totiž vieme lepšie plánovať naše budúce aktivity.

Príspevky nám možno posielať iba prostredníctvom formulárana https://cee.donate.greenpeace.org/sk/campaigns/slovakia . Vo formulári si zvolíte typ príspevku (jednorazový alebo pravidelný) a jeho výšku. Kvôli bankovým a administratívnym nákladom je minimálna suma jednorazového príspevku 5 € a mesačného príspevku 3 €. Osobné údajepritom samozrejme chránime podľa prísneho nariadenia EÚ GDPR.

Máte presne určené členské?

Nie. Finančná situácia každého podporovateľa je rôzna a  pre to neurčujeme presné členské.

Kam konkrétne moje peniaze pôjdu?

Greenpeace má prísne pravidlá nakladania s financiami. Našim cieľom je využívať ich čo najefektívnejšie a najúčelnejšie. Príspevky sa používajú v prvom rade na konkrétne kampane a projekty ochrany životného prostredia. Druhou, pomerne veľkou položkou nášho rozpočtu je informovanie verejnosti, časť financií sa musíme vynaložiť aj na prevádzku kancelárie (nájomné, telefóny a podobne). Na tieto dve položky nám v súčasnosti významne prispieva regionálna organizácia Greenpeace CEE.

Ako sa môžem stať aktivistom / aktivistkou Greenpeace?

Je to veľmi jednoduché, stačí nám napísať, zatelefonovať či poslať e-mail a pošleme vám všetky potrebné informácie. Naša práca, akokoľvek sa ju snažíme vykonávať profesionálne, veľmi závisí od konkrétnej pomoci jednotlivých ľudí, či už pri rôznych prieskumoch, práci v kancelárií, či priamej účasti na akciách, seminároch a prednáškach.

Kde sídli Greenpeace?

Hlavným sídlom Greenpeace International je holandský Amsterdam. Greenpeace však má zastúpenia v 40 krajinách sveta a taktiež niekoľko zastúpení pri dôležitých medzinárodných organizáciách (napr. EÚ, IWC, či niektorých organizáciách OSN). Na Slovensku máme sídlo na adrese: Greenpeace, Vančurova 7, P.O.Box 58 814 99 Bratislava 1.

Ako dlho Greenpeace existuje?

Greenpeace bol založený v kanadskom Vancouveri v roku 1971. Organizácia teda pracuje na záchrane životného prostredia už vyše 30 rokov.

V bývalom Československu začal Greenpeace pracovať tesne po revolúcii v roku 1989. Na Slovensku vznikla prvá pobočka v roku 1993.

Ako sa môžem s vami spojiť?

Osobne či písomne na adrese: Greenpeace, Vančurova 7, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava 1, e-mailom na: , alebo nám jednoducho zatelefonujte na číslo: 02 - 5477 1202.

Prečo Greenpeace k presadzovaniu svojich cieľov používa násilie?

Opak je pravdou. Greenpeace je principiálne proti používaniu násilia. Pokiaľ niekedy na akciách Greenpeace k násiliu došlo, boli naši aktivisti vždy iba jeho obete. Greenpeace bol napríklad prvou ekologickou organizáciou v histórii, na ktorú bol spáchaný teroristický útok (bombový atentát francúzskej tajnej služby na loď Rainbow Warrior v roku 1985).

Čo ale rôzne blokády a demonštrácie? Nejde o konfrontačné akcie?

Je pravda, že Greenpeace používa konfrontačné akcie, aby upozornil na porušovanie zákonov a aby priamo zabránil ničeniu prírody - napr. blokovanie výpustí z chemických fabrík, alebo bránenie veľrýbárom v ich love. Ale aj v takýchto vypätých situáciach sa Greenpeace vždy drží pravidla o nenásilnom konaní. Greenpeace sa inšpiroval metódami Mahátmá Gándhího, ktorý hlásal nenásilie, ale aktívne využíval právo na občiansku neposlušnosť.

Čím Greenpeace podopiera svoje tvrdenia?

Vedeckým výskumom a analýzami nezávislých vedeckých ústavov. Naša organizácia je zapojená do viacerých vedeckých projektov a spolupracuje s mnohými renomovanými vedeckými inštitúciami a univerzitami (napr. anglicka univerzita v Exxeteri).

Aký ma Greenpeace názor na NATO?

Greenpeace je mierová organizácia, ktorá verí, že riešenie medzinárodných konfliktov je možné dosiahnuť iba nenásilným spôsobom. Problém NATO má dve roviny - vojenskú a politickú. Greenpeace je zásadne proti zbrojeniu a militarizmu preto nepodporuje NATO ako vojenskú organizáciu. Proti politickej organizácii NATO však Greenpeace neprotestuje.

Aký ma Greenpeace názor na EÚ?

Greenpeace nie je ani proti ani za Európsku úniu. Greenpeace podporuje všetko ekologické a protestuje proti všetkému neekologickému či už sa to týka EÚ alebo jej jednotlivých krajín. Jednotlivé kancelárie v členských štátoch EÚ spoločne koordinujú svoje aktivity a postoje k politike a zákonom ktoré sa v Bruseli pripravujú a pre tento účel tam existuje aj samostatná kancelária ktorá s priamo komunikuje s jednotlivými inštitúciami Európskej únie.

Chce Greenpeace aby sa ľudia vrátili do jaskýň?

Určite nie! Greenpeace len verí, že je možné žiť vo väčšej harmónii s prírodou, bez toho, aby sme hlúpo ničili životné prostredie okolo nás. Greenpeace sa zasadzuje za budúcnosť, v ktorej bude možné žiť!

Ako vlastne Greenpeace funguje?

Greenpeace má svoje pobočky vo viac ako 40tich krajinách. Tie pracujú na vlastných kampaniach, no veľa aktivít koordinujú aj medzi sebou. Veľké medzinárodné kampane sú koordinované Greenpeace International ktoré sídli v holandskom Amsterdame.


Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a napíšte nám

Kategórie
Tagy