Spôsob, akým pristupujeme k jedinej planéte, na ktorej vieme žiť, je alarmujúci. Drancujeme prírodné zdroje, ničíme biodiverzitu a spôsobujeme klimatickú zmenu. Je na nás, aby sme to zmenili.