Všeobecné

 Všetky materiály zverejnené na stránke http://www.greenpeace.org/ je možné neobmedzene využívať na osobné a vzdelávacie účely. Ak potrebujete použiť screenshoty do učebníc alebo si skopírovať článok do letákov pre svoju komunitu, netreba sa nás na nič pýtať – za predpokladu, že ste si prečítali naše pravidlá a riadite sa nimi.

Vyslovene však zakazujeme použitie akéhokoľvek materiálu pochádzajúceho od organizácie Greenpeace, jej mena ani loga na:

Odkazy na našu webstránku

Veľmi nás teší, keď na nás odkazujete a pomáhate s osvetou o našich kampaniach pre životné prostredie. Nepotrebujete na to povolenie, môžete kedykoľvek voľne odkazovať na našu stránku alebo jej podstránky.

Logo Greenpeace

,,Greenpeace” spolu s logom Greenpeace je medzinárodne registrovanou ochrannou známkou patriacou výboru Stichting Greenpeace Council. Použitie tejto známky je povolené pod nasledujúcimi podmienkami:

V prípade použitia loga na vašej stránke žiadame aj o viditeľné označenie ,,Ochranná známka výboru Stichting Greenpeace Council”.

Ochranná známka je vlastníctvom výlučne organizácie Greenpeace International a jej použitím súhlasíte s tým, že si ju nenárokujete, nepokúšate sa o to, ani ju nijak nespochybňujete.

Články a text

Články a texty pochádzajúce od organizácie Greenpeace International sú k dispozícii pre voľné šírenie na osobné a vzdelávacie účely. Pri citáciách či parafrázovaní vás však prosíme o uvedenie zdroja – ,,Zdroj: Greenpeace –  http://www.greenpeace.org/slovakia).

Články a texty pochádzajúce od tretej strany naďalej zostávajú duševným vlastníctvom tretej strany a platia ich autorské práva. V prípade záujmu o šírenie daných materiálov je nutné vypýtať si od tretej strany povolenie.

Fotografie a obrázky

Ak sa v popise snímky ani vodoznaku nenachádza informácia o autorských právach, jej pôvod sa dá nájsť jednoducho – kliknutím na snímku pravým tlačidlom a výberom možnosti ,,Preskúmať” alebo ,,Zobraziť informácie”.

© – všetky práva vyhradené osobe alebo organizácii uvedenej. Význam ostatných symbolov alebo licencií a práva z nich vyplývajúce môžete nájsť tu.

Pre získanie prístupu k materiálom na stiahnutie alebo otázkam ohľadom autorských práv navštívte media.greenpeace.org

Pri akomkoľvek inom použití (napríklad pre osobný či právnický zisk) sa vyžaduje povolenie od Media Library Greenpeace International. Komerčné použitie snímky od organizácie Greenpeace bez povolenia by znamenalo porušenie a nedodržanie autorských aj ďalších práv.

Snímky do tlače v skopírovanej kvalite (veľkosť cca 8 megabytov), ktoré dodáva  Greenpeace žurnalistom a agentúram, je povolené použiť v období štrnástich dní a je prísne zakázané archivovať alebo ich ďalej predávať. Po štrnástich dňoch nás, prosím, kontaktujte pre udelenie oprávnenia.

Videá

Použitie videí je povolené pod rovnakými podmienkami ako použitie iných materiálov. Neprehliadnite však to, že sťahovanie niektorých našich videí nie je možné.