Greenpeace je sieťou, ktorá zahŕňa organizáciu Greenpeace International a 27 národných a regionálnych organizácií Greenpeace, z ktorých každá je samostatnou a nezávislou jednotkou.

Obsah každej podsekcie greenpeace.org zverejňuje a riadi konkrétna jednotka. Stránky, ktorých adresy začínajú napr. http://www.greenpeace.org/international, sú pod územnou správou Greenpeace International. Pri akýchkoľvek otázkach, komentároch či spätnej väzbe kontaktujte, prosím, zodpovednú organizačnú zložku (kanceláriu alebo skupinu) Greenpeace. Všeobecne je v URL alebo v hornej časti stránky viditeľné, pod ktorú organizačnú jednotku spadá práve navštívená sekcia. 

V záujme pohodlia táto stránka aj iné publikácie používajú pri odkazované na jednu či viaceré organizácie, ktoré sú súčasťou našej siete, iba slovo ,,Greenpeace”. Rovnako slová ,,my”, ,,nás”, ,,náš” môžu odkazovať na iné jednotky v rámci našej siete a ich príslušných zamestnancov, aktivistov a dobrovoľníkov. Národné alebo regionálne kancelárie občas označujeme len ako ,,kancelárie”, i keď fyzicky môžu mať viac než len jednu kanceláriu.