Kontakt pre média

Patrícia Brandysová

Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava
Mobil: 0917 452 034
Telefón do kancelárie: 00421 2 54771202
E-mail: [email protected]

Patrícia poskytuje novinárom a novinárkam všeobecné informácie o Greenpeace a o kampaniach organizácie. Pomôže vám tiež získať kontakt na koordinátorov kampaní a odborných spolupracovníkov Greenpeace.

Foto a Video

Ak máte záujem o fotografie alebo videomateriál z produkcie Greenpeace, k dispozícii vám je medzinárodná stránka Greenpeace Media, ktorá slúži ako databáza na fotografie a videá z celého sveta. Po registrácii môžu médiá samostatne používať fotomateriály z celého sveta v rámci rešpektovania autorských práv. V prípade potreby nás kontaktujte na horeuvedenej adrese alebo priamo na [email protected]

Navštívte foto a video databázu Greenpeace