Kontakt

Stránka - 9. októbra, 2006


Greenpeace Slovensko

Vančurova 7
P. O. Box 58
814 99 Bratislava 1
Slovakia

Tel./fax: +421 - 2 - 5477 1202
Tel./fax: +421 - 2 - 5477 1151

E-mail:

English directions to the Bratsilava office

Kontakt pre médiá/Press contact

Greenpeace Slovensko je súčasťou regionálne kancelárie Greenpeace Central and Eastern Europe. Kancelárie Greenpeace CEE:

Greenpeace Rakúsko

Greenpeace Maďarsko

Greenpeace Poľsko

Greenpeace Rumunsko

Greenpeace je aktívny vo viac ako 40 krajinách na celom svete. Pre kontakty na jednotlivé kancelárie navštívte časť Greenpeace vo svete.

 


Kategórie
Tagy