Izgaranje ugljena, posebno u termoelektranama, ima golem udio u emisijama CO2, uz ostale štetne tvari koje takve elektrane emitiraju, poput sumporovog dioksida, dušikovih oksida, teških metala i drugih kemijskih spojeva. “Povećane koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, posebno ugljikovog dioksida (CO2), uzrokovane čovjekovim djelovanjem, imaju nesagledive posljedice za naš planet i život na njemu. Izgradnja novih termoelektrana na ugljen, poput planirane TE Plomin C, priječi širu primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) kao što su energija sunca i vjetra za koje Hrvatska ima sjajne potencijale. Greenpeace smatra da je jedina održiva energetska budućnost u korištenju OIE i povećanju energetske učinkovitosti, jer oni s jedne strane ne predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš, a s druge pokreću gospodarstvo i generiraju nova radna mjesta, ujedno povećavajući neovisnost o uvozu energenata.” Naftnoj industriji nije mjesto u ono malo preostale divljine. Moramo smanjiti svoju potražnju i ostaviti naftu tamo gdje joj je mjesto – pod zemljom. Kampanju protiv eksploatacije ugljikovodika vodile su udruge iz nacionalne okolišne mreže Zeleni forum: Zelena akcija (Zagreb), Sunce (Split), Zelena Istra (Pula), Žmergo (Opatija) i BIOM (Zagreb) u suradnji s Greenpeace Hrvatska i WWF Adria. Zajedno s ostalim zainteresiranim udrugama i građanskim inicijativama, izborili smo se protiv štetnog projekta istraživanje i eksploatacije nafte i plina u Jadranu. Fosilne kompanije već se godinama koriste različitim PR taktikama i mehanizmima greenwashinga (lažnog predstavljanja zagađivača zelenima) za oglašavanje plina kao čišćeg i zelenijeg rođaka ugljena i nafte, goriva koje će utrti put do naših klimatskih ciljeva. Međutim, postoji jedan problem – to nije istina. ‘Prirodni’ plin jednako je prirodan kao ugljen i nafta. Istina, on nastaje prirodnim procesima, ali puno manjom brzinom (doista puno puno sporije) nego što ga mi vadimo. Nazovimo ga stoga pravim imenom. Plin je fosilno gorivo, a u vrijeme globalnog zagrijavanja i klimatske krize, jako je loša ideja vaditi ga i spaljivati. Istina je da fosilni plin prilikom gorenja emitira manje ugljičnog dioksida od ugljena i drugih fosilnih goriva, ali nije istina da ga to čini prihvatljivijim tranzicijskim gorivom od ugljena ili nafte. Jer postoji zamka: metan, glavna komponenta fosilnog plina, daleko je snažniji staklenički plin od ugljičnog dioksida. Znanstvena istraživanja alarmiraju na istjecanja metana tijekom crpljenja, transporta i skladištenja fosilnog plina. Studije pokazuju je da je metan, kada se ispusti u atmosferu, 84 puta snažniji staklenički plin od ugljičnog dioksida, u periodu od 20 godina.