Απαγόρευση όλων των νέων έργων ορυκτών καυσίμων

Προς την ΕΕ και τα κράτη-μέλη:

Η κλιματική κρίση έχει έρθει για τα καλά και οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της. Η εξόρυξη περισσότερου αερίου, αλλά και πετρελαίου και λιγνίτη, καθώς και η κατασκευή περισσότερων υποδομών ορυκτών καυσίμων, αποτελούν πλέον μια υπαρξιακή απειλή, όχι μόνο για τη φύση που μας συντηρεί αλλά και για την ίδια μας την κοινωνία. 

Τα ορυκτά καύσιμα βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων. Στην ΕΕ, η επέκταση των εγκαταστάσεων ορυκτών καυσίμων είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. Η εξόρυξη και οι υποδομές “κλειδώνουν” την Ευρώπη σε μια τοξική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και σπαταλούνται χρήματα σε άχρηστες εγκαταστάσεις, όταν θα έπρεπε να επενδύουμε στις πραγματικές λύσεις. Η υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από το ορυκτό αέριο οδηγεί σε φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας, ασθένειες, θανάτους, καταστροφή της φύσης και κλιματική κατάρρευση. Το αέριο είναι ένα βρώμικο, θανατηφόρο ορυκτό καύσιμο όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη οφείλουν να αναλάβουν δράση άμεσα ώστε να σταματήσουν τα έργα αερίου και άλλων ορυκτών καυσίμων, πριν να είναι αργά. 

Απαιτούμε να προχωρήσετε στα παρακάτω άμεσα βήματα ώστε να διαφυλάξετε το κοινό μας μέλλον:

  • Απαγόρευση όλων των νέων έργων ορυκτών καυσίμων σε όλη την ΕΕ, αφού είναι ασύμβατα με τον στόχο του περιορισμού της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C.
  • Διακοπή όλων των δημόσιων επενδύσεων σε έργα ορυκτών καυσίμων
  • Ολοκληρωτική κατάργηση των ορυκτών καυσίμων με δίκαιο τρόπο, και σχέδιο κατάργησης του αερίου ως το 2035.

Είναι καθήκον σας να αντιμετωπίσετε την κατάρρευση του κλίματος και της βιοποικιλότητας ως την υπαρξιακή κρίση που είναι. Η ζωή μας εξαρτάται από αυτό.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.

Υπόγραψε την ανοιχτή επιστολή

Θα παραδώσουμε την υπογραφή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτώντας ένα ασφαλές μέλλον.

Υπογραφές

"*" indicates required fields

Στοιχεία*
Hidden