Οι εξορύξεις αερίου (και πετρελαίου) πρωθούνται σαν “μαγική” λύση στα προβλήματά μας, που θα μας κάνει μία “πλούσια, ενεργειακά ανεξάρτητη χώρα-παραγωγό”. Ώρα όμως να δούμε την πραγματικότητα, μιας και τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε ενάντια σε κάθε έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και οι λόγοι είναι ξεκάθαροι και απλοί.

Οι 5 τομείς που επηρεάζονται

Το κλίμα

Κάθε εξόρυξη και αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων, μας απομακρύνει από τον στόχο για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον περιορισμό της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C. Το ορυκτό αέριο ειδικά, έχει αποδειχθεί πως είναι σημαντικός ρυπαντής κατά την εξόρυξη, μεταφορά και καύση του, ενώ πρέπει να έχουμε απεξαρτηθεί από το εν λόγω καύσιμο το 2035 και να είμαστε κλιματικά ουδέτερη χώρα ως το 2050.

Η βιοποικιλότητα

Η χώρα μας φιλοξενεί μοναδικά είδη και οι οικότοποί μας πρέπει να προστατευτούν. Η Ελληνική Τάφρος είναι μία θαλάσσια περιοχή τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας για τη Μεσόγειο, που εκτείνεται από το Ιόνιο μέχρι τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο. Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε ανέδειξε κρίσιμη παρουσία κητωδών στην περιοχή όλο τον χρόνο, και οι σεισμικές έρευνες και οι εξορύξεις θα έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για αυτά (επιχειρησιακή ρύπανση, πιθανά ατυχήματα, θόρυβος, αυξημένη διέλευση σκαφών).

MY Arctic Sunrise in the Adriatic against Fossil Gas. © Gregor Gobec / Greenpeace

Η οικονομία

Τα ορυκτά καύσιμα που θα εξορυχθούν δεν θα παραμείνουν στη χώρα για τις ενεργειακές μας ανάγκες, γιατί οι εταιρείες μπορούν να τα εξάγουν και να βγάλουν κέρδος. Επίσης, δεν υπάρχει εγγύηση για μειωμένες σταθερές τιμές για παράδειγμα στο αέριο, αφού είναι χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή του εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι υποδομές για τις εξορύξεις δεν θα προλάβουν να κάνουν απόσβεση: για να πιάσουμε τους κλιματικούς μας στόχους, πιθανότατα θα αδρανοποιηθούν, και μάλλον θα πληρώσουμε πάλι εμείς το τίμημα. 

Οι τοπικές κοινωνίες

Οι κοινότητες που θα ζουν κοντά σε εξορυκτικά έργα, θα επηρεαστούν βαθιά από αυτά. Θα υποστούν δυσανάλογες επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσής τους, πχ στις μειώσεις τιμών της ακίνητης περιουσίας τους. Επιπλέον, όσοι βιοπορίζονται από τον τουρισμό θα υποστούν σημαντικές συνέπειες, π.χ. μείωση χρήσης παράκτιων τουριστικών περιοχών για ψυχαγωγία, μείωση εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε ντόπια προϊόντα και ιχθυοαποθέματα. 

Projection on Oil Giant MOL’s Refinery in Hungary.

Η γεωπολιτική

Τα ορυκτά καύσιμα δεν συμβάλλουν στην ενεργειακή μας αυτάρκεια και αυτονομία, το αντίθετο μάλιστα. Για να εξασφαλίσουμε ειρήνη, να σταματήσουμε την κλιματική κρίση και να είμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι, πρέπει να απεξαρτηθούμε από αυτά και να σταματήσουμε τη χρήση τους. Η παγκόσμια οικονομία ακόμα βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, όμως αυτή η εξάρτηση βάζει την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική δράση στο έλεος της γεωπολιτικής στρατηγικής.