Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τα γενικά σχόλιά μας επί του Κεφαλαίου Γ (Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών) του Πολυνομοσχεδίου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Πολυνομοσχεδίου, η Greenpeace και το WWF έχουν ήδη καταθέσει από κοινού σχόλια για το Κεφάλαιο Α (Άρθρα 1 έως 9 – Απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) και το Κεφάλαιο Β (Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ – Άρθρα 10 έως 25)

Δες εδώ τα σχόλια που καταθέσαμε.

Πάτα εδώ