Η στροφή από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις καθαρές πηγές ενέργειας συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, μειωμένες εκλύσεις ρύπων στο περιβάλλον. Η μειωμένη ρύπανση, πέραν της προφανούς περιβαλλοντικής διάστασης, συνεπάγεται και έμμεσα οφέλη για τη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά.

Με βάση τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe. EEA Technical Report No. 15/2011”) υπολογίσαμε τα οφέλη αυτά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Το 2016, οι ΑΠΕ (εκτός μεγάλων υδροηλεκτρικών) παρήγαγαν 10,05 TWh (δισεκατομμύρια κιλοβατώρες) ηλεκτρικής ενέργειας, αποσοβώντας την έκλυση των παρακάτω ρύπων:

Ρύπος

Τόνοι ανά έτος

Διοξείδιο του άνθρακα – CO2

9.708.300

Διοξείδιο του θείου – SO2

15.429,1

Οξείδια του αζώτου – NΟx

14.239,9

Σωματίδια – PM

1.010,8

Μόλυβδος – Pb

0,2765

Νικέλιο – Ni

6,0051

Χαλκός – Cu

0,2378

Ολικό Χρώμιο – Crtotal

0,4459

Ψευδάργυρος – Zn

1,8432

Κάδμιο – Cd

0,0169

Υδράργυρος – Hg

0,3092

Αρσενικό – As

0,1576

Η μη έκλυση αυτών των ρύπων σε ετήσια βάση, σημαίνει πως έχουμε:

  • Αποφυγή 79 πρόωρων θανάτων λόγω ρύπανσης
  • Κέρδος 89.080 εργατοημερών (αποφεύγονται απουσίες από την εργασία λόγω ασθενειών που οφείλονται στη ρύπανση)
  • Το “εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος” ανέρχεται σε 499 εκατ. € ετησίως (173 εκατ. € λόγω έκθεσης σε “κλασικούς” ρύπους και 326 εκατ.ευρώ λόγω CO2)

Για την παραγωγή ΑΠΕ το 2016 χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Για τους συντελεστές εκπομπών, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2015 καθώς είναι η τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επαρκή δημοσιευμένα στοιχεία της ΔΕΗ (Δεκ. 2016) για τη ρύπανση από την ηλεκτροπαραγωγή


Ο Στέλιος Ψωμάς είναι περιβαλλοντολόγος και εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Tην περίοδο 1990-2001, έχει διατελέσει -μεταξύ άλλων- υπεύθυνος εκστρατειών και Γενικός Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, ενώ από το 2012 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού γραφείου της οργάνωσης. Από το 2002, ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών (θεσμοθέτηση εγγυημένων τιμών και αυτοπαραγωγής, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης), ενώ παράλληλα έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων. Έχει συγγράψει εκατοντάδες άρθρα, μελέτες, βιβλία και δελτία τύπου για τα παραπάνω θέματα και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.