Νέα έρευνα που διεξήχθη από το YouGov εκ μέρους του European Climate Foundation (ECF) σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα[1], αναδεικνύει για άλλη μία φορά τη σημασία που έχει η προστασία μας από την κλιματική κρίση για τους πολίτες της χώρας. Ταυτόχρονα, τονίζεται και σε αυτήν την έρευνα η ανάγκη για στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας και για σωστή ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η άμεση ανάγκη για μέριμνα ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε συμμετοχικά σχήματα παραγωγής ενέργειας. Η πλειοψηφία των πολιτών είναι θετικοί στο να γίνουν μέλη σε συλλογικά ενεργειακά σχήματα.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χώρα μας είναι τα εξής:

  • Οι πολίτες της χώρας ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή (85%) και θεωρούν πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπισή της (75%).
  • Η στήριξη για τοποθέτηση ηλιακών πάνελ σε κτίρια (83%) και για ηλιακά πάρκα κοντά στις κατοικίες των πολιτών (75%) είναι πολύ υψηλή στη χώρα.
  • Για τους πολίτες της Ελλάδας, οι δύο μεγαλύτεροι παράγοντες που θα έκαναν πιο πιθανό το να αποδεχτούν αιολικό πάρκο στην περιοχή τους είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής (69%) και η συμφωνία/έγκριση των σχεδίων από οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος (69%).
  • Το 71% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να γίνουν μέλη σε μία ενεργειακή κοοπερατίβα, αν αυτή δημιουργούνταν στην περιοχή τους. Η μείωση των λογαριασμών ενέργειας (86%), η μείωση των εκπομπών άνθρακα (85%) και η δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας (83%) είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια που θα ενθάρρυναν τους πολίτες να γίνουν μέλη.
  • Το 87% των πολιτών πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στα νοικοκυριά σχετικά με τα βήματα για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ και να προσφέρει περισσότερη οικονομική υποστήριξη για να το κάνουν.

“Η τρέχουσα κρίση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύει με σαφήνεια πώς η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ιδίως το ορυκτό αέριο εκθέτει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε υψηλούς και ευμετάβλητους λογαριασμούς ενέργειας. Οι ολοένα ανησυχητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα φτωχότερα και πιο ευαίσθητα ευρωπαϊκά νοικοκυριά υπενθυμίζουν σε όλους μας γιατί η γρήγορη και δίκαιη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα που θα τροφοδοτείται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με φιλόδοξους στόχους ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης και έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψίστης σημασίας” λέει ο Κωστής Γριμάνης, από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Πανευρωπαϊκά, το 84% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν το να έχουν περισσότερη ηλιακή ενέργεια στη γειτονιά τους, ενώ το 70% στηρίζει τις ανεμογεννήτριες κοντά στην περιοχή τους. Η στήριξη αυτή αυξάνεται ακόμα περισσότερο (76%) όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, η ιδιοκτησία και τα κέρδη μοιράζονται και υπάρχει διαβούλευση για τον σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Η στήριξη των έργων αυτών αυξάνεται χαρακτηριστικά στο ενδεχόμενο οι πολίτες να είναι συνιδιοκτήτες των έργων και να έχουν πλεονεκτήματα (81% χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας, 72% τοπικές θέσεις εργασίας). Η στήριξη για έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε ανθρώπους που ήδη κατοικούν κοντά σε κάποιο υπάρχον έργο, σε όλες τις χώρες. Πανευρωπαϊκά, το 77% που διαμένουν κοντά σε αιολικό πάρκο θα στήριζε τη δημιουργία νέου, και το 84% όσων διαμένουν κοντά σε ηλιακό πάρκο θα στήριζε περισσότερα φωτοβολταικά. Η ισχυρή πλειοψηφία πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση ηλιακών πάνελ για τις στέγες (81%) και να διασφαλίσουν ότι όλες οι σκεπές έχουν πάνελ (68%). Τα τρία τέταρτα (76%) των ενηλίκων στις δέκα χώρες ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ μόνο το 18% πιστεύει ότι η κυβέρνησή τους κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την απειλή.

Μερικά ακόμα σημαντικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα:

  • Η νέα έρευνα του YouGov σε δέκα χώρες της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία) ανέδειξε τη μαζική κοινωνική στήριξη σε νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας.
  • Προηγούμενες έρευνες είχαν επανειλημμένα δείξει ευρεία κοινωνική στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως τα νέα αυτά δεδομένα τονίζουν το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν απλά περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά θέλουν μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτήν στην περιοχή τους. Όταν εκτίθενται στην ανανεώσιμη ενέργεια στην περιοχή τους, τη στηρίζουν ακόμα περισσότερο.
  • Αντίθετα, σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε ισχυρή αντίθεση στην κατασκευή νέων πυρηνικών (65%) και λιγνιτικών ή πετρελαϊκών (67%) εργοστασίων κοντά στις κατοικίες των πολιτών.
  • Υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αντίθεση απ’ ό,τι στήριξη για την κατασκευή λιγνιτικών ή πετρελαϊκών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας σε όλες τις χώρες (Ιταλία 81%, Γαλλία 77%, Ισπανία 75%, Τσεχία 67%, Ελλάδα 67%, Ηνωμένο Βασίλειο (66%), Γερμανία 65%).

Σημειώσεις

[1] Η έρευνα διεξήχθη από το YouGov διαδικτυακά, στο διάστημα 24 Σεπτεμβρίου με 6 Οκτωβρίου 2021. Το δείγμα ήταν 10.547 ενήλικες (18+) σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία και Ισπανία. Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά εδώ, καθώς και κατεβάστε τα αποτελέσματα για την Ελλάδα συγκεκριμένα από εδώ.