Τα τελευταία 3 χρόνια είκοσι τρεις χώρες, πολιτείες και μητροπόλεις εγκατέλειψαν πλήρως ή δεσμεύτηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά τον άνθρακα ως το 2030. Πρέπει και η χώρα μας να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, με χρονοδιάγραμμα για οριστική απεξάρτηση από τον άνθρακα ως το 2030 και να ετοιμάσει ενεργειακό σχεδιασμό για 100% καθαρή ενέργεια το αργότερο ως το 2050.