Το γερμανικό γραφείο της Greenpeace μόλις δημοσίευσε μια έκθεση η οποία αποκαλύπτει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την προστασία του κλίματος και την έλλειψη προτεραιότητας που δίνει στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο SOAS του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αγγλίας και το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς.

Η ΕΚΤ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το συντομότερο δυνατό © Bernd Hartung / Greenpeace

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η ΕΚΤ διακινδυνεύει την ευκαιρία να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με τη συμφωνία του Παρισιού και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ. Υπάρχει όμως ακόμα η δυνατότητα να αλλάξει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι η τράπεζα αποκλείει τις εταιρείες που βλάπτουν το κλίμα, όπως η @Total, η @Shell ή η @Eni, από τις επενδύσεις, τα ομόλογα, τις πιστώσεις και οποιαδήποτε συνεργασία με αυτές, και καθιστά την κλιματική ουδετερότητα ως κατευθυντήρια αρχή. Έτσι, θα μπορούσε να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να στηρίξει την έξοδο της Ευρώπης από την κλιματική και ενεργειακή κρίση.

Διάβασε την έκθεση εδώ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΚΤ έχει σημειώσει πρόοδο στην ευθυγράμμιση της νομισματικής της πολιτικής με τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας του Παρισιού. Αν και η πρόοδος αυτή είναι ευπρόσδεκτη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην ανάπτυξη ενός πλαισίου απαλλαγμένου από τις ανθρακούχες εκπομπές που θα συνάδει με την έκτακτη κλιματική ανάγκη που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας.

Στην παρούσα έκθεση, αποκαλύπτεται ότι η ΕΚΤ δεν θα είναι σε θέση να απανθρακοποιήσει σωστά τις αγορές εταιρικών ομολόγων που πραγματοποιεί, εάν δεν εγκαταλείψει την αρχή της ουδετερότητας της αγοράς (αρχή που δεν λαμβάνει υπόψη της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κλιματικά κριτήρια) και δεν χρησιμοποιήσει, αντ’ αυτού, την κλιματική ουδετερότητα ως κατευθυντήρια αρχή. H απόφαση της ΕΚΤ να μην αποκλείσει εταιρείες με υψηλές εκπομπές άνθρακα από την έκδοση ομολόγων, οι οποίες δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας του Παρισιού, περιορίζει σημαντικά τον μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κλιματικά ουδέτερο και ενισχύει την περαιτέρω επιδότηση των βρώμικων ορυκτών καυσίμων.

Η ΕΚΤ δεν θα είναι σε θέση να απανθρακοποιήσει σωστά τις αγορές εταιρικών ομολόγων που πραγματοποιεί, εάν δεν εγκαταλείψει την αρχή της ουδετερότητας της αγοράς © Bernd Hartung / Greenpeace

Στην έκθεση σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά στο “πλαίσιο εγγυήσεων”, δηλαδή το σετ κανόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να παρέχει πιστώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έναντι κάποιων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, είναι εμφανής η έλλειψη φιλοδοξίας της ΕΚΤ, αφού η τράπεζα αρνείται να αποκλείσει περιουσιακά στοιχεία με υψηλές εκπομπές άνθρακα. Αντ’ αυτού, η ΕΚΤ θα πρέπει να θέσει το κλιματικό αποτύπωμα στον πυρήνα των σχεδίων της ως το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου μια επένδυση ή ένα περιουσιακό στοιχείο είναι “πράσινο” ή “βρώμικο” και άρα αποδεκτό ή όχι προς πίστωση.

Μέσω των σωρευτικών εκπομπών τους, οι χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν ιστορική ευθύνη για την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ως το ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το συντομότερο δυνατό. Η ΕΚΤ θα πρέπει, συνεπώς, να καλύψει το κενό φιλοδοξίας των κλιματικών της στόχων σε σύγκριση με τη συμφωνία του Παρισιού χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Απαγόρευση διαφημίσεων των ορυκτών καυσίμων

Το πράσινο “ξέπλυμα” καθυστερεί την κλιματική δράση που τόσο χρειαζόμαστε. Πρέπει να απαγορέψουμε αυτή την προπαγάνδα.

Πάτα εδώ