Ας είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Η ΣΜΠΕ για έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη δεν αποτελεί παρά μία τυπική και όχι ουσιαστική διαδικασία που απορρέει από τις Κοινοτικές υποχρεώσεις της χώρας. Προετοιμάστηκε για να ενισχύσει και να απενοχοποιήσει μία πολιτική απόφαση η οποία δεν προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και δεσμεύει τη χώρα σε ένα παρωχημένο ενεργειακό σχεδιασμό που παραπέμπει στο μακρινό παρελθόν και όχι σε ένα καθαρό μέλλον.

Η ΣΜΠΕ παρακάμπτει με ιδιαίτερη ευκολία και επιδερμικό τρόπο δύο σημαντικά θέματα:

  1. Τη λεγόμενη “μηδενική εναλλακτική λύση” και
  2. Την περίπτωση ατυχήματος και τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτό.

Ευτυχώς, συνήθως στη ζωή έχουμε επιλογές. Μία τέτοια επιλογή είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Κόστα Ρίκα ή το Μπελίζ, οι οποίες αποφάσισαν να απαγκιστρωθούν από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με νέες έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων, είτε άμεσα (π.χ. Δανία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία) είτε σταδιακά (π.χ. Γαλλία).

Δες τα σχόλια και τις παρατηρήσεις εδώ.