Want to do more?
Πάτα εδώ ×

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2019 – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) προειδοποίησε σε μια νέα έκθεση ότι “η Ευρώπη δεν θα πετύχει το όραμα της ‘διαβίωσης με βιώσιμο τρόπο εντός των ορίων του πλανήτη’ αν συνεχίσει να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και προσπαθώντας να διαχειριστεί περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν”.

Η δήλωση έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σχόλια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Ursula von der Leyen, η οποία αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) ως “νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης”, σε ομιλία προς τους εκπροσώπους των χωρών στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα στη Μαδρίτη τη Δευτέρα.

Extreme Weather Projection at Swedish Parliament in Stockholm. © Edward Beskow
Η έκθεση του ΕΟΠ, δεν αποτελεί μόνο άλλη μία επιστημονική επιβεβαίωση της κλιματικής κρίσης, αλλά δείχνει επίσης ότι η οικολογική κρίση στην Ευρώπη είναι ίσως ακόμη πιο έντονη από ότι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως και φέρνει στο προσκήνιο την επίσης βαθιά κρίση στην ανθρώπινη υγεία και την ευημερία. . © Edward Beskow © Edward Beskow

 Ο ΕΟΠ ζητάει να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στα “βασικά συστήματα που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή οικονομία και τη σύγχρονη κοινωνική ζωή – ειδικά τα συστήματα ενέργειας, μεταφορών, στέγασης και τροφίμων”. Αναγνωρίζει τη θεμελιώδη ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πλέον ευάλωτοι δεν θα επιβαρυνθούν με την πράσινη μετάβαση, επιπρόσθετα με την κακή κατάσταση του κλίματος, της φύσης και της ανθρώπινης ευημερίας που ήδη βιώνουν.

Η εκπρόσωπος της Greenpeace της ΕΕ, Franziska Achterberg, δήλωσε: “Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δικαιωματικά αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα μας βγάλει από την κρίση στην οποία συνέβαλε ο καπιταλισμός, καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε ουσιαστικά τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης. Η νέα Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές της δικής της υπηρεσίας και να επανεξετάσει το οικονομικό σύστημα που έχει τροφοδοτήσει εδώ και δεκαετίες τη ρύπανση, την καταστροφή του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση του ανθρώπου”.

Ο Κωστής Γριμάνης, υπεύθυνος εκστρατείας για την κλιματική δικαιοσύνη στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace σχολίασε ότι: “Η πρόσφατη αναφορά του ΕΟΠ είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν κινούμαστε προς τις συστημικές αλλαγές που χρειάζεται το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο για να προστατευτεί επαρκώς το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος. Αντιθέτως, αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα αναμένεται να ενταθούν, ενώ δραστηριότητες όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές, η βιομηχανία και η παραγωγή ενέργειας εξακολουθούν να προκαλούν απώλεια βιοποικιλότητας, εξόρυξη πόρων και επιβλαβείς εκπομπές. Η παρούσα αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, αν δεν αλλάξει, υπονομεύει το δικαίωμα κάθε πολίτη στη ζωή, την υγεία, την πρόσβαση σε τροφή και στέγη και ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο.Οι ευρωπαίοι ηγέτες το 2020 έχουν την ιστορική ευθύνη να διαμορφώσουν μελλοντικές εξελίξεις και επιλογές που δεν θα είναι διαθέσιμες στους διαδόχους τους”.

Η έκθεση του ΕΟΠ, δεν αποτελεί μόνο άλλη μία επιστημονική επιβεβαίωση της κλιματικής κρίσης, αλλά δείχνει επίσης ότι η οικολογική κρίση στην Ευρώπη είναι ίσως ακόμη πιο έντονη από ότι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως και φέρνει στο προσκήνιο την επίσης βαθιά κρίση στην ανθρώπινη υγεία και την ευημερία.

Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της πορείας της ΕΕ προς τους σημερινούς στόχους της για το 2020 και το 2030 για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και μακροπρόθεσμους στόχους. Από τους 35 δείκτες και τους στόχους πολιτικής για το 2020 που παρακολουθεί ο ΕΟΠ, η ΕΕ είναι πιθανό να πετύχει μόνο έξι. Και κοιτάζοντας το 2030 και το 2050, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα.

Για παράδειγμα, η έκθεση διαπιστώνει ότι η ΕΕ αναμένεται επί του παρόντος να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μόνο κατά 29% έως το 2030, που σε σύγκριση με τον συμφωνημένο στόχο του 40% είναι πραγματική αποτυχία. Οι εκπομπές που συνδέονται με τις μεταφορές και τη γεωργία αυξάνονται. Μόνο το 16% των ενδιαιτημάτων που θεωρούνται σημαντικά για τη βιοποικιλότητα είναι επαρκώς προστατευμένα. Η υγεία του 20% του αστικού πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά όρια ασφαλείας.

 Σχολιάζοντας την αδυναμία της ΕΕ να πετύχει τους στόχους της, η εκπρόσωπος της Greenpeace, Franziska Achterberg, δήλωσε: “Από τότε που δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεση για τον 1.5°C της IPCC, υπήρξαν δεκάδες επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν πόσο καταστρέφουμε το κλίμα, τον πλανήτη και τη ζωή που εξαρτάται από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων και των εαυτών μας. Αυτή η νέα έκθεση είναι ακόμη μία. Όπως λέει και ο ΕΟΠ  “Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε”.”

 Στις 11 Δεκεμβρίου, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τα σχέδιά της για την  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ένα προσχέδιο του πλάνου διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα και χαρακτηρίστηκε ανεπαρκές από περιβαλλοντικές οργανώσεις.


Δεν δεχόμαστε χρήματα από κυβερνήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς.
Η δράση μας στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές πολιτών. Υποστήριξέ μας