Οι καταστροφικές μέθοδοι αλιείας, όπως οι μηχανότρατες και τα γρι-γρι, αφανίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Συχνά ψαρεύουν παράνομα κοντά στην ακτή, πετούν πίσω στη θάλασσα τη μισή ψαριά τους και πιάνουν παράνομα ψάρια σε μικρό μέγεθος (γόνο). Ταυτόχρονα, απειλούν το επάγγελμα και την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων που εξαρτώνται από τη θάλασσα για να ζήσουν. Εναντιωνόμαστε στις μεθόδους αυτές και στηρίζουμε το δίκαιο ψάρι, που αλιεύεται με τρόπους ήπιους για τη θαλάσσια ζωή, και τους παράκτιους ψαράδες χαμηλής έντασης, που δεν πετούν πίσω στη θάλασσα νεκρά τα ψάρια που δεν θέλουν και αλιεύουν τα είδη στην εποχή τους και στο σωστό μέγεθος.