Η ποσότητα και η συχνότητα που τρώμε κρέας και αλλαντικά έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον κατατάσσει το επεξεργασμένο κρέας στα καρκινογόνα και το κόκκινο κρέας στα πιθανώς καρκινογόνα. Πολύ συχνά, το κρέας προέρχεται από τη βιομηχανική εκτροφή ζώων, που έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο περιβάλλον: σπατάλη φυσικών πόρων, ρύπανση νερού και εδάφους, επιδείνωση κλιματικών αλλαγών. Μπορούμε όμως να φροντίσουμε την υγεία μας και το περιβάλλον. Τρώμε περισσότερα φρέσκα, εποχικά και τοπικά φρούτα και λαχανικά και μειώνουμε την εβδομαδιαία κατανάλωση κρέατος και αλλαντικών στο μισό. Είναι πιο εύκολο και απολαυστικό από ότι νομίζουμε!